Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Rosnące straty zamiast plonów?

  1. Odszkodowanie od nieszczęśliwych wypadków w gospodarstwie.
  2. Bezpośredni kontakt i bezpłatna analiza sprawy.
  3. Dopłata do odszkodowania w szybkim terminie.
  4. Sprawa nie jest przedawniona przed upływem 3 lat od wypadku.
  5. Odszkodowanie przysługuje każdemu, kto doznał szkody na terenie gospodarstwa.

Sprawdź wysokość odszkodowania

odszkodowanie za wypadek w rolnictwie

Zajmujemy się sprawami związanymi z wypadkami, które mają miejsce w gospodarstwach rolnych. Niezależnie od tego, co się stało należy Ci się odszkodowanie z obowiązkowego OC rolnika. Z nami sprawdzisz, czy to możliwe. Wypadki w rolnictwie zdarzają się zarówno w budynkach, jak i na polu. Niezależnie od przyczyn, każdy poszkodowany ma prawo starać o odszkodowanie z OC rolnika. Sam poszkodowany nie musi być rolnikiem- wystarczy by wypadek miał związek z pracami gospodarskimi.

Kiedy i kto może starać się o odszkodowanie?

Każdy, kto doznał szkody na terenie godpodarstwa
Właściciel gospodarstwa za wyrządzone z własnej winy szkody na ciele
Jeśli od wypadku nie minęły 3 lata
Gdy minęło 20 lat od wypadku, który był skutkiem przestępstwa
Gdy poszkodowana jest osoba, która znajdowała się na terenie gospodarstwa
W przypadku uszkodzenia ciała i mienia

Odszkodowanie za wypadek w rolnictwie - rodzaje wypadków

Na ten rodzaj wypadku narażeni są przede wszystkim rolnicy pracujący w gospodarstwie i osoby, które wykonują pracę na jego terenie. Wyróżnić możemy dwa typy wypadków rolniczych. Pierwszy powodują szkody na osobie, drugi w mieniu. Bez względu na rodzaj wypadku każdy rolnik ma prawo domagać się należnego mu odszkodowania i zadośćuczynienia za uszkodzenie ciała, wypadek na terenie gospodarstwa, zniszczone plony czy budynki gospodarcze. Wyróżnić możemy następujące rodzaje wypadków w rolnictwie: szkody spowodowane przez naturę, uszkodzenie budynków gospodarskich, pożary, wypadki spowodowane przez maszyny, wypadki spowodowane przez zwierzęta dzikie i hodowlane, wypadki przy pracy. Tak naprawdę jakikolwiek wypadek nie miałby miejsca na terenie gospodarstwa rolnego, osoba poszkodowana może ubiegać się o należne jej odszkodowanie. Z ubezpieczenia OC rolników przysługuje odszkodowanie, gdy rolnik lub osoba, która pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub pracuje na terenie jego gospodarstwa.

Kto może starać się o odszkodowanie z OC rolnika

Odszkodowanie z OC rolnika może być wypłacone wszystkim, którzy ucierpieli na terenie gospodarstwa- wypadki w rolnictwie z udziałem dzieci, innej rodziny oraz osób, które pomagały w gospodarstwie. Nawet jeśli nie były formalnie zatrudnione.

true icon

O odszkodowanie z OC rolnika może starać się osoba, która nie jest związana z gospodarstwem rolnym, ale poniosła szkodę w związku z prowadzonym przez rolnika gospodarstwem. Jeżeli wypadek został spowodowany przez maszynę, bądź pojazd rolniczy, np: kombajn, również poszkodowany może starać się o odszkodowanie.

true icon

O odszkodowanie może ubiegać się sam właściciel gospodarstwa, w którym zniszczone zostały plony, np: w wyniku suszy, czy pożaru. Tak samo jest w przypadku zwierząt, które padły w wyniku choroby. Rolnik może też starać się o odszkodowanie, gdy uszkodzony został jego dom lub budynek gospodarski.

true icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Dokumenty potrzebne do wypłaty odszkodowania

Gdy dochodzi do wypadku na terenie gospodarstwa rolnego, konieczne jest skompletowanie niezbędnych dokumentów. Jeśli chodzi o wypadki w rolnictwie dokumenty te okażą się pomocne w dochodzeniu o odszkodowanie. Poszkodowany powinien mieć protokół powypadkowy KRUS, który sporządza się po wypadku. Pomocna będzie notatka policyjna z miejsca zdarzenia, która zawiera szczegółowe informacje. Jeśli w sprawie zapadł już wyrok trzeba okazać dokumentację z postępowania karnego. Ważne jest samo oświadczenie sprawcy i osoby poszkodowanej oraz świadków zdarzenia. Nie zapominajmy o całej dokumentacji medycznej. Wszystkie faktury, paragony, bilety przejazdu na zabiegi są istotne. Poza tym są pewnym dowodem, że zostaliśmy poszkodowani i konieczne było nasze leczenie tak samo jak akta medyczne, wyniki badań czy wypis ze szpitala.

W przypadku, gdy osoba poszkodowana posiada tylko oświadczenie sprawcy zdarzenia, kluczowa dla ustalenia odpowiedzialności może być karta wyjazdowa pogotowia, wskazująca, gdzie udzielono pierwszej pomocy i co było przyczyną interwencji.

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Rekompensata szkód

W Polsce jest prawie 1,5 mln gospodarstw rolnych. Wypadki w rolnictwie zdarzają się średnio w ponad 17 000 nich. Osoby, które im ulegają nie mają dużej świadomości, jakie odszkodowanie za doznaną szkodę im przysługuje. Kwota ta ma za zadanie pokryć zarówno szkody majątkowe jak i osobowe. Samo odszkodowanie ma zrekompensować osobie ból fizyczny, ale również zniszczenia jakich doznało gospodarstwo, maszyny rolnicze, czy budynki gospodarcze.

Historie naszych klientów

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

Średnia ocena: 4.22