Złamane żebro odszkodowanie

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie. Możesz liczyć na:

 1. Bezpłatną analizę sprawy i bezpośredni kontakt
 2. Zwrot kosztów za leczenie i rehabilitację
 3. Pokrycie kosztów opieki w domu
 4. Wyrównanie za utracony dochód
 5. Zadośćuczynienie za ból i cierpienie
Złamane żebro odszkodowanie. Sprawdź kiedy Ci przysługuje

Kiedy dochodzi do złamania żeber i jakie są tego objawy?

Złamane żebro powoduje u poszkodowanych ogromny dyskomfort. Niemal w każdym przypadku osoby odczuwają silny ból i mają trudności z oddychaniem. Z uwagi na szereg problemów spowodowanych przez złamane żebro odszkodowanie powinno zrekompensować wszelkie cierpienia związane z urazem oraz pokryć wszystkie koszty leczenia i rehabilitacji. Złamane żebro to dość powszechny uraz przy wypadkach samochodowych, podczas których ciało narażone jest na ogromne przeciążenia. Kontuzja ta często wiąże się z upadkiem z dużej wysokości. Ponadto zdarza się, że do złamania dochodzi podczas masażu serca i nagłego skurczu mięśni np. przy silnym kichnięciu. Objawy złamania żebra to m.in.:
 • ból w miejscu złamania
 • ból nasilający się podczas oddychania (szczególnie przy wdechu)
 • nienaturalna ruchliwość żebra
 • duszność i problemy z oddychaniem
 • skłonność do kaszlu
Złamane żebro może również przyczynić się do powikłań. W skrajnych przypadkach może dojść do uszkodzenia m.in. płuc, wątroby, naczyń tętniczych i serca. Jeśli w wyniku urazu zostały naruszone nerwy międzyżebrowe, może to skutkować osłabieniem mięśni w klatce piersiowej i dalszymi problemami z oddychaniem. W związku z tym za złamane żebro odszkodowanie powinno uwzględniać koszty leczenia tych powikłań.

Rodzaje urazów

Uraz głowy Najczęściej spowodowany uderzeniem. Następstwem może być pęknięta kość czaszki, wstrząśnienie mózgu czy krwiak śródczaszkowy. Uraz kręgosłupa szyjnego Do urazu może dojść np. w wyniku wypadku komunikacyjnego. Objawem mogą być nudności, bóle głowy czy odrętwienie. Uraz klatki piersiowej Spowodowany najczęściej upadkiem z wysokości lub silnym uderzeniem. Wynikiem tego mogą być m.in. złamane żebra czy mostek. Uraz barku Do zwichnięcia stawu barkowego często dochodzi podczas uprawiania sportu. Objawem zwichniętego barku jest silny ból i problemy z poruszaniem ręką. Uraz miednicy Najczęściej dochodzi do złamania miednicy. Uraz bardzo niebezpieczny, najczęściej spowodowany przez wypadek komunikacyjny lub upadek z wysokości. Uraz kręgosłupa Najczęstszą przyczyną urazów kręgosłupa są wypadki komunikacyjne. Objawem kontuzji to m.in. zaburzenia czucia, problemy z oddychaniem i niedowład kończyn. Uraz ręki Na uraz ręki składa się kontuzja kości śródręcza, kości nadgarstka oraz kości palców. Objawem urazu może być obrzęk, ból i problemy z poruszaniem. Uraz kolana Z kontuzją kolana często spotykają się sportowcy. Objawem poważnego urazu może być problem z wyprostowaniem nogi, silny ból i wysięk. Uraz stawu skokowego Uraz można podzielić na skręcenie, zwichnięcie lub złamanie stawu skokowego. Objawem kontuzji może być obrzęk, ból, krwiak i niestabilność stawu. rodzaje urazów ciała

Za złamane żebro możesz wnosić o następujące świadczenia:

 • Zwrot kosztów za leczenie i związane z nim wydatki takie jak: koszty pobytu w szpitalu, koszty dojazdów na zabiegi medyczne, wydatki związane z rehabilitacją i zakupem specjalistycznego sprzętu (wózek inwalidzki, aparat słuchowy, kule itp.), koszty opieki i pielęgnacji nad poszkodowanym przez osoby trzecie.
 • Zapłatę z góry, za koszty związane z leczeniem. Jeśli konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna, za którą trzeba wcześniej zapłacić — poszkodowany może wnosić o wyłożenie z góry potrzebnych środków na ten cel.
 • Zwrot utraconych dochodów za okres, w którym poszkodowany nie był zdolny do pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.

Oprócz jednorazowych świadczeń, poszkodowany może wnosić o stosowny rodzaj renty:

 • Rentę z tytułu niezdolności do pracy. Przy jej ustalaniu należy wziąć pod uwagę wysokość osiąganych wcześniej dochodów z tytułu pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności. Oprócz tego należy uwzględnić wszelkie dodatkowe dochody, które osiągał poszkodowany, np. z prac dorywczych.
 • Rentę z tytułu zmniejszenia się widoków powodzenia na przyszłość. Wypłacana jest w przypadku, gdy poszkodowany wskutek urazu, stracił szansę na dalszy rozwój zawodowy.
 • Rentę z uwagi na zwiększone potrzeby życiowe. Przyznawana jeśli poszkodowany w związku z wypadkiem, będzie ponosił dodatkowe, stałe koszty utrzymania, np. konsultacje medyczne, zakup niezbędnych leków czy wydatki związane z dalszą rehabilitacją.

Wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu z polisy OC, jest ustalana w oparciu o zgromadzoną dokumentację medyczną oraz wszelkie badania przeprowadzone przez komisje lekarskie. Inaczej to wygląda w przypadku polis ubezpieczeniowych NNW, stawki za poszczególne uszczerbki oraz zakres ochrony ubezpieczonego, zapisane są w umowie ubezpieczenia oraz ogólnych warunkach umowy.

Wymagane dokumenty

Aby za złamane żebro odszkodowanie zostało wypłacone, konieczne jest przedstawienie niezbędnych dokumentów i materiałów, które poszkodowany wraz z wnioskiem dostarcza do Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Bardzo ważne jest, aby załączyć jak najwięcej materiałów dotyczących przebiegu leczenia. Można zaliczyć do nich:
 • opinie lekarzy i specjalistów
 • rachunki i faktury za wszelkie koszty poniesione w związku z urazem
 • wyniki badań oraz historię choroby
 • karty informacyjne z oddziałów ratunkowych
 • wszelkie wypisy i skierowania do dalszego leczenia
 • fotografie urazów, bardzo istotne przy rozległych obrażeniach
 • w przypadku wniosku o zadośćuczynienie, konieczna będzie opinia psychologa lub psychiatry.

Złamanie żebra – leczenie

Leczenie złamania żeber może przebiegać w różny sposób, ale raczej nie obejdzie się bez leżenia w gorsecie ortopedycznym, jeśli doszło do bardziej rozległego złamania. W przypadku złamania jednego żebra ból w obrębie klatki piersiowej nie będzie aż tak dotkliwy. Do złamania żebra najczęściej dochodzi jednak w taki sposób, że uszkodzonych zostaje kilka kości. Pęknięte żebro to nieco mniejszy problem, ale podjęcie odpowiedniego leczenie i tak jest kluczowe, aby Twoje żebro mogło się prawidłowo zrosnąć. Objawy pękniętego żebra będą bardzo podobne do wymienionych wyżej objawów złamania żebra. Niebezpieczne może być również ignorowanie takich objawów, bo istnieje szansa, że kość zrośnie się wtedy samoczynnie. A to z kolei wiąże się z bólem i opuchlizną. Czasami oprócz złamania kości dochodzi również do uszkodzenia sąsiadujących tkanek, może nawet dojść do silnego krwotoku zagrażającego życiu. W takich sytuacjach konieczna jest niezwłoczna reakcja lekarzy i ratowników.

Rodzaje złamań

Na ogół złamania żeber można podzielić na 3 rodzaje, które wymagają różnych procesów leczenia.
 • Złamania proste – nie ma żadnych powikłań, złamanie dotyczy tylko kości,
 • złamanie z powikłaniami – uszkodzone są kości i sąsiadujące tkanki, złamanie wieloodłamowe – złamanie dotknęło kilka miejsc w obrębie żeber i utworzyły się odłamy kości.
Oczywiście złamania proste mogą dotyczyć np. kilku żeber, co zdecydowanie utrudni Ci codzienne funkcjonowanie w okresie leczenia.

Możliwe powikłania

Same powikłania po złamaniu żebra mogą być bardzo różne. Niekiedy uszkodzone zostają naczynia krwionośne, a w innych przypadkach dochodzi do uszkodzenia wątroby czy śledziony. Szczególnie w przypadku uszkodzenia żeber od 6 do 10, bo to właśnie w ich okolicy umiejscowione są te organy. Przy złamaniu żeber 1–5 może dojść do uszkodzenia płuc, co może stanowić zagrożenie dla życia osoby poszkodowanej.

Złamanie żebra – ile trwa leczenie?

Złamane żebra nie zawsze oznaczają długie leczenie. Sam proces zrastania się złamanego lub pękniętego żebra zajmuje zazwyczaj 6 tygodni, ale okres ten może się w niektórych przypadkach wydłużyć do 8 tygodni. Jak długo boli złamane żebro? Zazwyczaj będzie to trwać przez cały czas trwania zrastania się kości, ale ból powinien być coraz słabszy z czasem. Złamane żebra – jak spać? Najlepiej jest ułożyć się na tym boku, na którym doszło do złamania. Po złamaniu żebra można chodzić, o ile nie doszło do przemieszczenia kości. Wtedy zalecane jest leżenie.

Złamane żebra – leczenie

Początkowe leczenie polega na stosowaniu okładów z lodu, które pomogą złagodzić ból. Ważne jest również założenie opaski (zrobionej np. z bandażu) na klatkę piersiową na wysokości złamania. W szpitalu lekarze wykonują badania radiologiczne, dzięki którym złamanie jest dobrze widoczne. widoczne będą też ewentualne powikłania. Zmiany związane z uszkodzeniami żeber są dobrze widoczne dzięki zastosowaniu skośnego rzutu podczas wykonywania zdjęć rentgenowskich. Złamanie tylko jednego żebra bez powikłań wiąże się zazwyczaj jedynie z zażywaniem środków przeciwbólowych i noszeniem opaski uciskowej. W przypadku powikłań związanych z płucami konieczny będzie pobyt w szpitalu i drenaż klatki piersiowej.

Kiedy możesz się starać o odszkodowanie za złamane żebro

Odszkodowanie za złamane żebro, należy się gdy:

Miałeś wypadek komunikacyjny

akceptacja ikona

Miałeś wypadek w pracy

akceptacja ikona

Miałeś wypadek w rolnictwie

akceptacja ikona

Doznałeś urazu wskutek błędu medycznego

akceptacja ikona

Od chwili wypadku nie minęły 3 lata

akceptacja ikona

Posiadasz dokumentację medyczną

akceptacja ikona

Nadal się leczysz lub rehabilitujesz

akceptacja ikona

Wypełnij formularz, a my sprawdzimy bezpłatnie czy należy Ci się odszkodowanie

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz weryfikacji

(to nic nie kosztuje!)

Oddzwaniamy

do Ciebie w ciągu 48h

(lub najszybciej jak to możliwe)

weryfikujemy

czy możesz starać się o odszkodowanie

wybieramy

dla Ciebie najlepszą Kancelarię Prawną

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Średnia ocena: 4.31

Artykuły na blogu