Świadczenie pielęgnacyjne 2023

Pomożemy Ci uzyskać świadczenie pielęgnacyjne

 1. 2458 zł miesięcznie
 2. wymaga znacznego stopnia niepełnosprawności
 3. możesz się o nie starać tylko raz
 4. przyznawane najbliższemu członkowi rodziny
 5. wymaga zrezygnowania z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
Świadczenie pielęgnacyjne 2023

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobie, która zrezygnowała z pracy na rzecz opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne? Wysokość świadczenia wynosi w 2023 r. aż 2458 zł i podlega corocznej waloryzacji. W 2024 jego kwota będzie wynosić według naszych ekspertów aż 2988 zł, ale wnioski o świadczenie w związku z opieką nad osobą dorosłą można składać tylko do końca grudnia 2023 roku. Później będzie to niemożliwe przez zmiany w ustawie, dlatego nie wolno zwlekać.

Może Ci również przysługiwać wyrównanie za ustawowo określony okres wstecz.

prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Uraz głowy Najczęściej spowodowany uderzeniem. Następstwem może być pęknięta kość czaszki, wstrząśnienie mózgu czy krwiak śródczaszkowy. Uraz kręgosłupa szyjnego Do urazu może dojść np. w wyniku wypadku komunikacyjnego. Objawem mogą być nudności, bóle głowy czy odrętwienie. Uraz klatki piersiowej Spowodowany najczęściej upadkiem z wysokości lub silnym uderzeniem. Wynikiem tego mogą być m.in. złamane żebra czy mostek. Uraz barku Do zwichnięcia stawu barkowego często dochodzi podczas uprawiania sportu. Objawem zwichniętego barku jest silny ból i problemy z poruszaniem ręką. Uraz miednicy Najczęściej dochodzi do złamania miednicy. Uraz bardzo niebezpieczny, najczęściej spowodowany przez wypadek komunikacyjny lub upadek z wysokości. Uraz kręgosłupa Najczęstszą przyczyną urazów kręgosłupa są wypadki komunikacyjne. Objawem kontuzji to m.in. zaburzenia czucia, problemy z oddychaniem i niedowład kończyn. Uraz ręki Na uraz ręki składa się kontuzja kości śródręcza, kości nadgarstka oraz kości palców. Objawem urazu może być obrzęk, ból i problemy z poruszaniem. Uraz kolana Z kontuzją kolana często spotykają się sportowcy. Objawem poważnego urazu może być problem z wyprostowaniem nogi, silny ból i wysięk. Uraz stawu skokowego Uraz można podzielić na skręcenie, zwichnięcie lub złamanie stawu skokowego. Objawem kontuzji może być obrzęk, ból, krwiak i niestabilność stawu. rodzaje urazów ciała

Świadczenie pielęgnacyjne – czym jest?

Jest to po prostu świadczenie przysługujące opiekunce lub opiekunowi osoby niepełnosprawnej po rezygnacji z pracy lub innego zatrudnienia w celu sprawowania opieki. To świadczenie ma charakter kompensacyjny. Pełni funkcję wynagrodzenia niemożności zarobkowania.

Jeśli jesteś opiekunem osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, zrezygnowałeś z zatrudnienia i możesz to udokumentować, to należą Ci się prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Prawo oczywiście nie zabrania innym opiekunom ubiegania się o te prawa, ale rezygnacja z zarobkowania jest koniecznością, jeśli Twój wniosek ma przynieść Ci rzeczywiste korzyści, a nie tylko wpłynąć do urzędu i wrócić z decyzją odmowną.

świadczenie pielęgnacyjne

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne 2023?

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w latach 2016-2023

Rok Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego
2016 1300,00 zł miesięcznie
2017 1406,00 zł miesięcznie
2018 1477,00 zł miesięcznie
2019 1583,00 zł miesięcznie
2020 1830,00 zł miesięcznie
2021 1971,00 zł miesięcznie
2022 2119,00 zł miesięcznie
2023 2458,00 zł miesięcznie

Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego

Podstawowe wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego dostaniesz za okres od dnia, w którym został przez Ciebie złożony wniosek o przyznanie praw do tego świadczenia aż do dnia, w którym uzyskasz prawa do pobierania go.

Aby dostać wyższe wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego, musisz złożyć wniosek o przyznanie praw do tej tego świadczenia najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od uzyskania przez Twojego podopiecznego orzeczenia o niepełnosprawności.

Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego wstecz będzie obejmować okres od złożenia wniosku o przyznanie stopnia niepełnosprawności aż do momentu przyznania Ci praw do świadczenia pielęgnacyjnego.

świadczenie pielęgnacyjne

Kto może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tej osobie, która jest najbliżej spokrewniona z osobą wymagającą opieki. Niżej przedstawiamy dokładną kolejność, która obowiązuje z pominięciem sytuacji bardzo wyjątkowych. Takie sytuacje będą niestety wymagały solidnego uzasadnienia opartego na obowiązujących przepisach prawnych.

Istnieje kilka powodów, które mogą “bezproblemowo” przesunąć obowiązek opieki na osobę, która jest spokrewniona w dalszym stopniu:

 1. Osoba najbliżej spokrewniona legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.
 2. Osoba najbliżej spokrewniona straciła prawa rodzicielskie w stosunku do dziecka, które wymaga opieki.
 3. Osoba najbliżej spokrewniona nie żyje.
 4. Osoba najbliżej spokrewniona jest niepełnoletnia.
komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne

Jesteś jedną z wyżej wymienionych osób, ale nie występuje żadna z 4 podstawowych przyczyn przesunięcia kolejności praw do świadczenia? Zgłoś się do nas – bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę i pomożemy Ci w tej trudnej sytuacji.

Jakie wymagania trzeba spełnić?

 • Najważniejsze jest oczywiście pokrewieństwo, które opisaliśmy wyżej. Nie jest to jednak wystarczające, aby ośrodek pomocy społecznej przyznał Ci świadczenie.
 • Musisz też zrezygnować z wykonywania pracy zarobkowej. Nie wystarczy jej nie podejmować, jak przy specjalnym zasiłku opiekuńczym.
 • Osoba wymagająca opieki musi koniecznie posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wraz z pkt. 7. o konieczności stałej lub długotrwałej opieki.
 • Jeśli posiadasz gospodarstwo rolne, to musisz całkowicie zrezygnować z jego prowadzenia (w tej sprawie musisz złożyć specjalne oświadczenie).

Być może w przyszłości ta sytuacja ulegnie zmianie, ale na razie sytuacja wygląda tak, że osoby podejmujące się opieki mają dwie opcje: zrezygnują z pracy i będą pobierać świadczenie pielęgnacyjne lub nie zrezygnują z pracy i nie będą pobierać tej należności od państwa.

odwołanie od decyzji świadczenie pielęgnacyjne

Kiedy nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Przyczyny, które uniemożliwiają uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy bezpośrednio opiekuna.

Opiekun osoby niepełnosprawnej 2022:

 • ma ustalone prawo do jednego ze świadczeń rodzinnych, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jednakże w przypadku zbiegu tych świadczeń przysługiwać będzie to, które wybierze opiekun;
 • ma ustalone prawo do innego świadczenia emerytalno-rentowego lub innego zasiłku (np. świadczenia przedemerytalnego). Można jednak zrezygnować z tych świadczeń, aby pobierać świadczenie pielęgnacyjne.

Druga kategoria dotyczy osoby niepełnosprawnej, nad którą jest sprawowana opieka.

Osoba niepełnosprawna:

 • jest w związku małżeńskim, a małżonek nie ma orzeczonego znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • jest umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej), rodzinnym domu dziecka, w placówce zapewniającej całodobową opiekę lub w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

W związku z takim brzmieniem przepisów pomoc będzie Ci potrzebna także wtedy, kiedy opiekujesz się swoim małżonkiem. Ma to głównie związek z tym, że teoretycznie przepisy nie przewidują przyznania świadczenia opiekunowi osoby dorosłej.

FAQ

Czy wnuki mogą pobierać świadczenia pielęgnacyjne na babcię lub dziadka, którzy wymagają stałej opieki?

Tak, jest to możliwe. Wymaga jednak specyficznej sytuacji, w której ich rodzice, a zarazem dzieci babci lub dziadka, nie są w stanie podjąć się opieki ze względu na swój stan zdrowia lub nie żyją.

Czy matka zajmująca się dzieckiem może dostać świadczenie pielęgnacyjne?

Tak, matka może dostać świadczenie pielęgnacyjne ze względu na opiekę nad swoim dzieckiem. Dziecko musi mieć jednak orzeczenie o niepełnosprawności wraz z pkt. 7. o konieczności stałej opieki, a matka musi zrezygnować z wykonywania pracy zarobkowej.

Czy mogę otrzymać podwójne świadczenie pielęgnacyjne, jeśli opiekuję się dwoma osobami wymagającymi opieki?

Nie, nie jest to możliwe. Opieka nad osobą bardzo chorą lub niezdolną do samodzielnej egzystencji to bardzo wymagające i czasochłonne zajęcie. Trudno sobie wyobrazić jedną osobę opiekującą się dwójką swoich bliskich. Dodatkowo zadaniem świadczenia jest rekompensata niemożności zarobkowania, a nie wynagrodzenie za opiekę.

Jakie dokumenty są niezbędne podczas składania wniosku do MOPS-u lub GOPS-u?

Najważniejszy jest formularz SR-5, czyli wniosek o przyznanie praw do świadczenia pielęgnacyjnego. Do tego wniosku należy również dołączyć niezbędną dokumentację, czyli:

 • zaświadczenie o niepełnosprawności,
 • świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy,
 • skrócony odpis aktu urodzenia (jeśli opiekujesz się dzieckiem),
 • decyzja zasiłkowa (jeśli pobierasz specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna).

Czy synowa może pobierać świadczenie pielęgnacyjne na teściową?

Nie tylko synowa, ale również zięć mogą starać się o świadczenie pielęgnacyjne. Niestety w takiej sytuacji uzyskanie praw nie jest takie proste, bo osoby spokrewnione muszą nie żyć lub legitymować się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Źródła

Ustawa o świadczeniach rodzinnych

Ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz weryfikacji

(to nic nie kosztuje!)

Oddzwaniamy

do Ciebie w ciągu 48h

(lub najszybciej jak to możliwe)

weryfikujemy

czy możesz starać się o odszkodowanie

wybieramy

dla Ciebie najlepszą Kancelarię Prawną

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Średnia ocena: 4.61

Artykuły na blogu