Świadczenie pielęgnacyjne

Pomożemy Ci uzyskać świadczenie pielęgnacyjne

 1. 2458 zł miesięcznie
 2. przyznawane na czas nieokreślony
 3. możesz się o nie starać tylko raz
 4. przyznawane najbliższemu członkowi rodziny
 5. wymaga zrezygnowania z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 6. osoba wymagająca opieki musi się legitymować orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności długotrwałej lub stałej opieki osób trzecich

Sprawdź wysokość odszkodowania

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunowi, który zrezygnował z pracy na rzecz opieki nad osobą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne? Wysokość świadczenia wyniesie w 2023 r. aż 2458 zł i podlega corocznej waloryzacji.

Może Ci również przysługiwać wyrównanie za ustawowo określony okres wstecz. Świadczenie pielęgnacyjne ma charakter kompensacyjny. Pełni funkcję wynagrodzenia opiekunowi tego, że nie może zarobkować, bo jest zajęty opieką.

opiekun osoby niepełnosprawnej

Uraz głowy Najczęściej spowodowany uderzeniem. Następstwem może być pęknięta kość czaszki, wstrząśnienie mózgu czy krwiak śródczaszkowy. Uraz kręgosłupa szyjnego Do urazu może dojść np. w wyniku wypadku komunikacyjnego. Objawem mogą być nudności, bóle głowy czy odrętwienie. Uraz klatki piersiowej Spowodowany najczęściej upadkiem z wysokości lub silnym uderzeniem. Wynikiem tego mogą być m.in. złamane żebra czy mostek. Uraz barku Do zwichnięcia stawu barkowego często dochodzi podczas uprawiania sportu. Objawem zwichniętego barku jest silny ból i problemy z poruszaniem ręką. Uraz miednicy Najczęściej dochodzi do złamania miednicy. Uraz bardzo niebezpieczny, najczęściej spowodowany przez wypadek komunikacyjny lub upadek z wysokości. Uraz kręgosłupa Najczęstszą przyczyną urazów kręgosłupa są wypadki komunikacyjne. Objawem kontuzji to m.in. zaburzenia czucia, problemy z oddychaniem i niedowład kończyn. Uraz ręki Na uraz ręki składa się kontuzja kości śródręcza, kości nadgarstka oraz kości palców. Objawem urazu może być obrzęk, ból i problemy z poruszaniem. Uraz kolana Z kontuzją kolana często spotykają się sportowcy. Objawem poważnego urazu może być problem z wyprostowaniem nogi, silny ból i wysięk. Uraz stawu skokowego Uraz można podzielić na skręcenie, zwichnięcie lub złamanie stawu skokowego. Objawem kontuzji może być obrzęk, ból, krwiak i niestabilność stawu. rodzaje urazów ciała

Świadczenie pielęgnacyjne na dziecko

Świadczenie jest przyznawane opiekunowi dziecka, które ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności:

 • rodzicowi,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • rodzinie zastępczej spokrewnionej (dziadek, babcia, wujek, ciocia, rodzeństwo), jeśli rodzice lub małżonek nie mogą sprawować opieki.

Świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna osoby dorosłej

W przypadku dorosłych osób niepełnosprawnych konieczna jest głęboka analiza każdej sprawy i argumentacja oparta na orzecznictwie sądowym w podobnych sprawach. Takich czynności może się podjąć tylko osoba wykwalifikowana, która zna obowiązujące przepisy prawne i ma odpowiednie doświadczenie.

Kiedy nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Przyczyny uniemożliwiające uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego:

Opiekun ma ustalone prawo do:

 • jednego ze świadczeń rodzinnych i nie zrezygnuje z niego,
 • świadczenia emerytalno-rentowego lub innego zasiłku.

Osoba niepełnosprawna:

 • jest w związku małżeńskim, a małżonek nie ma znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • jest umieszczona w rodzinie zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej), rodzinnym domu dziecka, w placówce zapewniającej całodobową opiekę lub w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
świadczenie pielęgnacyjne 2023

Wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego

Aby dostać wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego, musisz złożyć wniosek o przyznanie praw do tej tego świadczenia najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od uzyskania przez Twojego podopiecznego orzeczenia o niepełnosprawności.

Wypłata świadczenia pielęgnacyjnego wstecz będzie obejmować okres od złożenia wniosku o przyznanie stopnia niepełnosprawności aż do momentu przyznania Ci praw do świadczenia pielęgnacyjnego.

Świadczenie pielęgnacyjne – niezbędne dokumenty

 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności łącznie z pkt. 7. o konieczności sprawowania stałej lub długotrwałej opieki,
 • świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy jako potwierdzenie rezygnacji z zarobkowania w celu sprawowania opieki,
 • skrócony odpis aktu urodzenia osoby niepełnosprawnej, jeśli jest ona dzieckiem,
 • decyzja zasiłkowa (jeśli pobierasz specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna).

Kto wypłaca świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne jest wypłacane przez MOPS lub GOPS. Zależy to od Twojego miejsca zamieszkania.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne musisz złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Wystarczy, że popełnisz jeden błąd, a nie uzyskasz prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Pamiętaj też, że masz tylko jedną szansę, aby odwołać się od decyzji negatywnej. Drugie odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego nie jest możliwe. Postaw na sprawdzone rozwiązanie i zaufaj profesjonalistom.

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Nasz ekspert przygotuje Twój wniosek w pełni poprawnie.

świadczenie pielęgnacyjne

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz weryfikacji

(to nic nie kosztuje!)

Oddzwaniamy

do Ciebie w ciągu 48h

(lub najszybciej jak to możliwe)

weryfikujemy

czy możesz starać się o odszkodowanie

wybieramy

dla Ciebie najlepszą Kancelarię Prawną

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Średnia ocena: 5.00