/

Finanse
Do czego służy harmonogram spłaty kredytu i co w nim jest?

Do czego służy harmonogram spłaty kredytu i co w nim jest?

Patryk Marzec

Patryk Marzec

13.07.2023

Harmonogram spłaty kredytu jest istotnym elementem dokumentacji kredytowej. W przypadku ratalnej formy spłaty zobowiązania, bank ma obowiązek dostarczyć ten dokument kredytobiorcy. Sprawdź definicję planu spłaty, dowiedz się, co zawiera, kiedy i w jakich warunkach może ulec modyfikacjom oraz jak harmonogram spłaty wygląda przy różnych rodzajach pożyczek czy rat.

Czym jest harmonogram spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty kredytu jest dokumentem, przygotowywanym przez kredytodawcę i będący integralną częścią umowy pożyczki. Zawarte są w nim informacje na temat kwoty rat kredytu, łącznie z dokładnym terminem, w którym trzeba je uregulować.

Informacje te podane są w formie tabeli, która wyszczególnia niektóre, istotne dla kredytobiorcy kwestie, takie jak data spłaty i wysokość raty, czy pozostała kwota do zapłaty.

Harmonogramy spłaty kredytu występują tylko przy kredytach ratalnych – osoby zaciągające tzw. chwilówki w parabankach prawdopodobnie nie otrzymają dokumentu. Powód jest prosty – kredyty tego typu opiewają zazwyczaj na niskie kwoty i charakteryzują się krótkim, maksymalnie 30-dniowym okresem spłaty.

Czego może dowiedzieć się kredytobiorca z harmonogramu spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty kredytu zawiera szczegółowe informacje dotyczące każdej z rat kredytu. W dokumencie otrzymanym od kredytodawcy można znaleźć następujące dane:

 • wysokość miesięcznych rat wraz z terminem spłaty,
 • rozbicie każdej z rat na część kapitałową oraz odsetkową,
 • informacje dot. rodzaju kredytu,
 • kwota do spłaty (po każdorazowym uregulowaniu raty),
 • data uruchomienia pożyczki i wypłaty środków.

Jak wygląda harmonogram spłaty kredytu przy różnych rodzajach pożyczek?

Co do zasady, większość harmonogramów spłaty kredytu wygląda bardzo podobnie, choć mogą różnić się szczegółami, ze względu na rodzaj zobowiązania, którego dotyczą.

Harmonogram spłaty kredytu studenckiego

Bank, przygotowując plan spłaty kredytu studenckiego, zakłada, że kredytobiorca ureguluje zobowiązanie po 2 latach od zakończenia nauki. Spłaca się go zazwyczaj za pomocą równych rat, dzięki czemu pożyczkobiorca wie, jaką kwotę będzie musiał odłożyć każdego miesiąca.

Co istotne – w przypadku kontynuacji nauki (doktorat), czy powtarzania roku, kredytobiorca ma możliwość odroczenia spłaty, jeśli przedłoży do banku pismo z uczelni, potwierdzające kontynuację nauki.

Harmonogram spłaty kredytu konsumenckiego

W tym wypadku nie występują żadne konkretne cechy charakterystyczne, choć warto pamiętać, że duża część kredytów konsumenckich, jest spłacana równymi ratami, przez co cała tabela planu spłaty pokazuje te same kwoty przez cały okres spłaty.

Harmonogram spłaty kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne są zazwyczaj spłacane za pomocą rat malejących, a ich harmonogram spłaty jest najbardziej szczegółowy ze wszystkich możliwych. Zawiera dokładne informacje na temat kwoty i terminu spłaty, pozostałej kwoty do uregulowania oraz części kapitałowej i odsetkowej, spłacanych przy każdej z rat.

Harmonogram spłaty kredytu a rodzaj rat

Nie tylko rodzaj zobowiązania ma wpływ na wygląd planu spłaty. Istotną kwestią jest również typ rat, dzięki którym kredytobiorca spłaca pożyczkę. Wyróżnia się trzy rodzaje modelu płatności:

Harmonogram spłaty kredytu a rodzaj rat
 • raty malejące (zmienne) – szczególnie popularny przy kredytach hipotecznych. Pierwsze raty są największe i spłaca się nimi głównie część odsetkową. Proporcja zmienia się w trakcie kolejnych spłat, a same raty są coraz niższe,
 • raty balonowe – rodzaj rat występujący najrzadziej, stosowany w przypadku pożyczki celowej (zazwyczaj na zakup samochodu lub innego pojazdu). Wszystkie raty, z wyjątkiem ostatniej, mają stały poziom (wpłata zamykająca zobowiązanie jest największa),
 • raty stałe (annuitetowe) – rata kredytu w tym przypadku jest stała przez określony w umowie okres czasu (zmienia się tylko część odsetkowa oraz kapitałowa).

Harmonogram spłaty kredytu – jak wpływają na niego nadpłata i opóźnienie?

Opóźnienie w spłacie zobowiązania zawsze niesie za sobą konsekwencje – najczęściej finansowe (w postaci kar za zwłokę). Nie ma to jednak wpływu na harmonogram spłat kredytu – kary umowne nie są wliczane do całkowitego kosztu kredytu.

W przypadku nadpłaty pożyczki, instytucja kredytowa ma obowiązek przygotować harmonogram spłaty kredytu i doręczyć go do kredytobiorcy. Jeśli tego nie zrobi, a pożyczkobiorca spłaca kredyt konsumencki, bank naraża się na konsekwencje darmowego kredytu dla kredytobiorcy, jakim jest sankcja kredytu darmowego. Zapis ten pozwala na spłatę tylko takiej kwoty, którą pożyczył nam bank (bez kosztów, prowizji bankowej, oprocentowania etc.).

Nasza klientka, pani Anna, była w trakcie spłaty kredytu konsumenckiego, kiedy postanowiła, że nadpłaci nieco zobowiązanie, w celu redukcji przyszłych kosztów i oszczędności. Czyniła to regularnie przez trzy miesiące, lecz dostała tylko dwa nowe harmonogramy spłat. Dowiedziawszy się o możliwości skorzystania z sankcji darmowego kredytu, postanowiła skorzystać z pomocy firmy Helpfind.

Po przesłaniu dokumentacji okazało się, że nie tylko brak nowego planu spłaty był błędem, popełnionym przez bank. Po analizie umowy kredytowej, prawnicy z naszej firmy znaleźli kolejne dwa uchybienia względem ustawy o kredycie konsumenckim, dzięki czemu Pani Anna mogła skorzystać z zapisu o darmowej pożyczce.

Po konsultacji kobieta zdecydowała się na zaakceptowanie naszej oferty pomocy w tej sprawie, dzięki czemu ominęła ją konieczność osobistego zgłaszania sprawy do sądu. Otrzymała również część kosztów kredytu ze spłaconej już kwoty pożyczki w zaledwie 14 dni – gdyby zdecydowałaby się na samodzielną walkę z bankiem, to pieniądze wróciłyby do niej dopiero po roku.

Dodatkowo każdy kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty lub nadpłaty kredytu konsumenckiego oraz hipotecznego. W razie przedterminowego zamknięcia kredytu pożyczkobiorca powinien dostać od banku zwrot prowizji za okres między rzeczywistym a umownym terminem spłaty.

Czy i kiedy harmonogram spłaty kredytu może ulec zmianie?

Teoretycznie, nie istnieje żaden przepis, zakazujący modyfikowania planu spłaty kredytu. Rzecz jasna, by mógł on ulec zmianie, potrzebna jest zgoda obu stron, bez względu na to czy zmianie ma ulec termin wpłaty, czy wysokość kolejnych rat.

W przypadku, gdy to klient wnosi o zmianę harmonogramu spłaty kredytu, musi złożyć wniosek do banku, w którym zawrze informacje dotyczące samej pożyczki i odpowiednio uargumentuje chęć zmiany planu spłat.

Wszelkie modyfikacje harmonogramu spłaty kredytu wymagają sporządzenia i podpisania aneksu do umowy. Jeśli to kredytobiorca stara się o zmianę niektórych z jego elementów, będzie musiał zapłacić prowizję za sporządzenie dokumentu.

Harmonogram spłaty kredytu może zmienić się również w przypadku, gdy kredytobiorca skorzysta z tzw. wakacji kredytowych, czyli odroczenia raty kredytu hipotecznego. Teoretycznie, kredyty konsumenckie rzadko mają możliwość zawieszenia spłaty na miesiąc, choć coraz więcej banków daje swoim klientom taką możliwość.

Gdzie można uzyskać nowy harmonogram spłaty kredytu i ile to kosztuje?

Nowy harmonogram spłaty wydawany jest przez bank na każde pisemne życzenie klienta i nie generuje nowych kosztów dla kredytobiorcy. Instytucja kredytowa przygotowuje i przesyła do klienta nowy plan spłaty kredytu, w wybranej przez niego formie (listownie, za pomocą poczty elektronicznej, czy przez wizytę kredytobiorcy w banku), za darmo.

Wszystkie te prawa i obowiązki, narzuca ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, która stanowi, że:

W przypadku umowy o kredyt konsumencki zawartej na czas określony, przez cały czas jej obowiązywania, konsument ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie bezpłatnie harmonogramu spłaty.

art. 37 ustawy o kredycie konsumenckim – harmonogram spłaty kredytu

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakie informacje znajdują się w harmonogramie spłaty kredytu?

Najważniejszymi informacjami, które znajdują się w harmonogramie spłaty, jest wysokość raty oraz termin jej spłaty. Jak sprawdzić ile zostało kredytu do spłaty? Harmonogram zawiera dane, takie jak: informacje o rodzaju pożyczki, pozostała kwota do spłaty, część odsetkowa i kapitałowa oraz data uruchomienia kredytu i wypłaty pieniędzy.

Jak wygląda harmonogram spłaty kredytu?

Harmonogram spłaty kredytu przyjmuje formę tabeli, z wyszczególnionymi najważniejszymi informacjami. Kredytobiorca otrzymuje go albo w formie papierowej, albo w formie elektronicznej.

Kiedy harmonogram spłaty kredytu może się zmienić?

Harmonogram spłat może zmienić się, jeśli strony umowy kredytowej, dojdą do porozumienia w tym zakresie. Dodatkowo plan spłaty modyfikowany jest za każdym razem, gdy kredytobiorca nadpłaci swój kredyt. Każda zmiana wymaga od banku dostarczenia nowego dokumentu, zawierającego potrzebne informacje.

Źródła:

 1. sip.lex.pl
 2. bik.pl
 3. mfinanse.pl
 4. ing.pl
Patryk Marzec

Patryk Marzec

Redaktor

Redaktor, trudniący się głównie tematyką szkód na pojeździe oraz kredytów bankowych. W Helpfind zajmuje się tłumaczeniem trudnych zagadnień z dziedziny prawa drogowego, ubezpieczeniowego i kredytowego, na prosty i zrozumiały dla każdego język.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
jak sprawdzać klauzle w umowach kredytowych

28.05.2024

9 min

Klauzule i warunki umowy kredytowej – na co zwrócić uwagę, jakie są konsekwencje

Sprawdź, jakie błędy najczęściej występują w umowach kredytowych. Jeśli powstały z winy banku, masz szansę na spory zysk....

Finanse

unieważnienie umowy kredytowej kiedy można

24.05.2024

10 min

Odstąpienie od umowy kredytowej – jak to zrobić, kto się kwalifikuje

Kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy kredytowej bez podawania powodu. Zobacz, co musisz zrobić, żeby anulować kredyt....

Finanse

darmowy kredyt warunki

23.05.2024

11 min

Darmowy kredyt – kto go otrzyma, jakie są warunki

Pomożemy bezpłatnie sprawdzić, czy możesz darmowy kredyt można zastosować dla Twojej pożyczki...

Finanse

empty_placeholder

Uzyskaj dodatkowe środki za błędne zapisy w Twojej umowie

Analiza Twojej umowy kredytowej potrwa maksymalnie 3 dni!

Kredyty gotówkowe

Kwota do 255 550,00 PLN

Kredyty po 17.01.2014 r.

Rok od zamknięcia kredytu

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line