/

Samochód
Zarysowanie auta na parkingu - co robić, jak napisać oświadczenie

Zarysowanie auta na parkingu - co robić, jak napisać oświadczenie

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

26.03.2024

Przeanalizujemy bezpłatnie, czy należy Ci się dopłata

logo google

4,4/1190 opinii

Twoje dane są u nas bezpieczne

Uszkodzenie auta na parkingu to, a szczególnie zarysowanie samochodu to prawdziwa zmora kierowców. Nie wszyscy mają świadomość, jak powinni prawidłowo zachować się w takich sytuacjach. Jeśli sprawca zdarzenia jest znany, razem z poszkodowanym powinien przygotować oświadczenie o szkodzie parkingowej. Przeczytaj artykuł i dowiedz się co zrobić, żeby zlikwidować szkodę z użyciem polisy ubezpieczeniowej sprawcy.

Co zrobić, gdy ktoś uszkodził mi samochód na parkingu?

Zarysowanie pojazdu to najczęściej występująca szkoda parkingowa. Poszkodowany ma prawo do otrzymania odszkodowania przy takim zdarzeniu. Zajmie się tym ubezpieczenie OC sprawcy, z którego odbędzie się likwidacja szkody.

Do tego potrzebne będzie oświadczenie sprawcy kolizji na parkingu, które należy sporządzić najlepiej na miejscu zdarzenia, tuż po tym jak do niego doszło. Szybka reakcja sprawi, że sprawca nie będzie miał szansy uniknąć odpowiedzialności za swój czyn. To, że sprawca przyznaje się do zarysowania auta, może zmienić się, gdy opuści miejsce zdarzenia, dlatego należy spisać oświadczenia ze sprawcą kolizji jak najszybciej.

Mając już stosowny dokument, należy zgłosić się do towarzystwa ubezpieczeniowego, u którego sprawca ma wykupioną polisę OC. Likwidacja szkody parkingowej z OC sprawcy nie jest trudnym procesem – poświęcenie czasu tuż po zdarzeniu pozwoli zmniejszyć własne koszty naprawy do minimum.

Warto wiedzieć, że w przypadku mniejszych szkód towarzystwa ubezpieczeniowe często nie wysyłają swoich rzeczoznawców na oględziny pojazdu. Podstawą wyceny szkody jest wówczas opis szkody parkingowej wraz z przesłanymi przez poszkodowanego zdjęciami, dlatego warto przyłożyć do tego dużą wagę.

Jak napisać oświadczenie o zarysowaniu auta?

Jeśli do zarysowania auta dojdzie na Twoich oczach, a sprawca nie ma zamiaru unikać odpowiedzialności za szkodę, to najlepszym rozwiązaniem jest spisanie oświadczenia o stłuczce, określane często jako wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Oświadczenie sprawcy szkody parkingowej możesz spisać odręcznie, ale warto taki dokument przechowywać na wszelki wypadek w samochodowym schowku.

W oświadczeniu o kolizji powinny się znaleźć następujące elementy:

 • wskazanie miejsca zdarzenia,
 • data i godzina zdarzenia,
 • dane personalne sprawcy oraz numer jego polisy OC i nazwa firmy ubezpieczeniowej,
 • dane personalne osoby poszkodowanej,
 • dane pojazdu sprawcy i poszkodowanego,
 • okoliczności powstania kolizji na parkingu,
 • podpisy obu stron.

Jeśli chcesz mieć pewność, że oświadczenie sprawcy kolizji będzie wypełnione poprawnie, skorzystaj z naszego generatora, który krok po kroku przeprowadzi Cię przez wszystkie niezbędne punkty sporządzenia dokumentu, a następnie pozwoli na pobranie dokumentu w formacie PDF.

Niestety dla właściciela uszkodzonego auta, nie zawsze da się określić okoliczności zdarzenia, a co za tym idzie numer polisy OC sprawcy, z którego można wypłacić odszkodowanie.

Uszkodzenie samochodu na parkingu sprawca nieznany – co można zrobić?

Niestety, często zdarza się tak, że sprawca uszkodzenia pojazdu na parkingu odjedzie z miejsca zdarzenia i nie pozostawi danych kontaktowych. Wówczas należy wezwać policję, która będzie mogła podjąć czynności mające na celu ustalenie sprawcy.

Niestety samo zgłoszenie policji zarysowanie auta na parkingu nie gwarantuje, że uda się znaleźć sprawcę. Niemniej jednak szanse na to są większe, a znacząco rosną gdy w pobliżu parkingu jest monitoring lub na miejscu znajdziemy świadków zdarzenia. Niezbędne jest wykonanie własnej dokumentacji zdjęciowej. 

Jeśli jednak nie uda się ustalić tożsamości sprawcy, to szkodę możesz zlikwidować z własnego AC. Brak takiej polisy oznacza, że szkodę trzeba niestety pokryć z własnej kieszeni. 

Wypłata z ubezpieczenia AC po zarysowaniu samochodu

Jeśli sprawca szkody parkingowej ucieknie i nie uda się ustalić jego tożsamości, to niestety pozostaje Ci pokryć koszt naprawy auta z własnych środków, chyba że zdecydujesz się skorzystać z wcześniej wykupionego ubezpieczenia AC.

zarysowanie auta ubezpieczenie co daje

Zarysowanie własnego auta na parkingu to dosyć częsta sytuacja. Na parkingach najczęściej dochodzi do uderzenia w słupek czy najechanie na krawężnik. To również sytuacja, w której można ubiegać się o odszkodowanie z AC. Dlatego też warto posiadać polisę autocasco, aby w razie uszkodzenia własnego pojazdu, nie płacić za jego naprawę z własnej kieszeni. 

Odszkodowanie z AC można otrzymać także w przypadku kradzieży pojazdu, czy uszkodzeń spowodowanych przez tzw. zdarzenia losowe. To dobrowolne ubezpieczenie AC można wykupić dla pojazdów nawet ze starszych roczników – wszystko zależy od oferty firmy ubezpieczeniowej.

Ugoda na miejscu zdarzenia przy szkodzie parkingowej – wady i zalety

Miałeś niewielką w skutkach kolizję lub delikatne zarysowanie samochodu i sprawca chce wypłacić Ci pieniądze od razu i załatwić sprawę bez udziału swojego ubezpieczyciela? Taka propozycja ze strony sprawcy pada z uwagi na obawę, że straci dotychczasowe zniżki na ubezpieczenie samochodu.

Najczęściej ugoda w sprawie kolizji jest zawierana w przypadku takich uszkodzeń jak:

 • otarcie samochodu na parkingu,
 • obicia drzwi,
 • zarysowany zderzak,
 • zbite lusterko itp.

Co prawda, możesz porozumieć się ze sprawcą szkody, co do kwoty rekompensaty i spisać z nim oświadczenie o pokryciu kosztów naprawy samochodu, czy oświadczenie o przyjęciu pieniędzy za szkodę parkingową, ale wiąże się to z niemałym ryzykiem. Może bowiem okazać się, że Twoje oszacowanie kosztów, będzie się mieć nijak do rachunku wystawionego przez warsztat naprawczy.

Dlatego bezpieczniej spisać oświadczenie o zarysowaniu samochodu na parkingu, dokonać zgłoszenia szkody do ubezpieczyciela sprawcy i zlikwidować szkodę z jego OC.

Wówczas wycenę szkody wykona rzeczoznawca samochodowy, zostanie sporządzony kosztorys naprawy samochodu i na tej podstawie zostanie obliczona wysokość świadczenia oraz zostanie wydana decyzja o wypłacie odszkodowania z OC sprawcy.

Przy niewielkiej szkodzie parkingowej ubezpieczyciele często ustalają wysokość rekompensaty na podstawie przesłanych przez osobę poszkodowaną zdjęć uszkodzeń. Możesz ubiegać się o dopłatę do zaniżonego odszkodowania. Jest to nic innego jak odkup odszkodowania.

Pamiętaj, aby ugoda została udokumentowana - najlepiej w formie pisemnej. W takim dokumencie powinny się znaleźć takie elementy jak:

 • data i miejsce zawarcia ugody,
 • dane personalne obu stron,
 • opis zdarzenia do odszkodowania,
 • oświadczenie o wysokości zobowiązania,
 • sposób i termin płatności,
 • oświadczenie osoby poszkodowanej o zrzeczeniu się prawa do dalszych roszczeń wobec sprawcy,
 • czytelne podpisy obu stron.

Niezawarcie ugody w formie pisemnej, tylko w ustnej może mieć poważne konsekwencje dla sprawcy. Może się bowiem zdarzyć taka sytuacja, że poszkodowany zaprzeczył jakoby miał otrzymać od sprawcy szkody rekompensatę, a sprawca nie będzie mieć dowodu na przekazanie pieniędzy.

Ugody są często zawierane w pośpiechu, dlatego nietrudno w nich znaleźć podstawy do podważenia ich ważności pod względem prawnym. Osoba poszkodowana może także przecież zmienić zdanie o wysokości rekompensaty i chcieć zakwestionować ugodę.

Poszkodowany może także argumentować, że był w błędzie, jak podpisywał ugodę. Chodzi tutaj o art 918 KC dot. uchylenia się od skutków prawnych ugody. Jest to dopuszczalne w sytuacji, gdy błąd dot. stanu faktycznego, który obie strony ugody uważały za niewątpliwy.

Każda ze stron ugody może także wskazać, że w jej opinii nie jest ona zgodna z zasadami współżycia społecznego. Przykładowo, kwota wypłacona w ramach ugody nie wystarczyła na naprawę pojazdu, ponieważ w późniejszym czasie okazało się, że niezbędna jest wymiana innych części.

Nieświadome zarysowanie samochodu – co grozi sprawcy?

Nieświadome zarysowanie samochodu, a następnie odjechanie z miejsca kolizji może sporo kosztować. To, że sprawca nie zauważył przetarcia nie zwalnia go z odpowiedzialności. Jeśli poszkodowanemu uda się ustalić tożsamość sprawcy, ubezpieczyciel wypłacił mu odszkodowanie w ramach polisy OC sprawcy. 

Zarysowanie auta na parkingu i odjechanie może zostać potraktowane jako ucieczka. Wówczas ubezpieczyciel zażąda zwrotu kwoty, którą wypłacił osobie poszkodowanej na naprawę pojazdu. Ubezpieczyciel na mocy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, PBUK oraz UFG ma prawo do tzw. roszczenia regresowego. Co to oznacza? Może wystąpić do sprawcy, który oddalił się z miejsca kolizji z żądaniem zwrotu świadczeń, które zostały wypłacone z tytułu OC.

W ustawie nie ma wyłączeń i jest w niej mowa o nawet najdrobniejszej szkodzie parkingowej. Nie ma tutaj zatem znaczenia, czy szkoda jest większych czy mniejszych rozmiarów. Istotny jest sam fakt powstania szkody. 

Sprawca może złożyć odwołanie. Takie pismo powinno zawierać odpowiednią argumentację i dowody. Wówczas są większe szanse na to, aby zostało rozpatrzone pozytywnie. Oczywiście każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Sprawdzane są okoliczności w jakich doszło do zarysowania samochodu.

Brane są pod uwagę zeznania osoby poszkodowanej, sprawcy oraz ewentualnych świadków. Ponadto analizowane są nagrania z monitoringu oraz dokumentacja policji. Zdarza się, że ubezpieczyciel zleca oględziny pojazdu sprawcy. Ich celem jest rozwianie wszelkich wątpliwości, co do przebiegu zdarzenia drogowego. Oczywiście im mniejsze zniszczenia, tym bardziej prawdopodobna wersja, że zarysowanie auta na parkingu było nieświadome. Nie mniej jednak trudno będzie do tego przekonać ubezpieczyciela. 

Jaki mandat za zarysowanie auta na parkingu 2024? 

Zgodnie z obowiązującym od początku 2022 roku nowym taryfikatorem, nawet za niewielkie zarysowanie samochodu na parkingu można otrzymać mandat w wysokości co najmniej 1000 zł. W Kodeksie wykroczeń jest to sklasyfikowane jako spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Tak wysoką karę można otrzymać za niezachowanie ostrożności na drodze publicznej, w strefie ruchu lub zamieszkania oraz spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym przez kierowcę pojazdu mechanicznego. Ponadto doliczany jest mandat za przyczynę kolizji. 

Odjechanie z miejsca kolizji – konsekwencje ucieczki z miejsca zdarzenia

Dużo poważniejsze konsekwencje niesie za sobą ucieczka z miejsca zdarzenia, nawet jeśli chodzi o zarysowanie samochodu. Jeśli zostanie to zgłoszone przez właściciela uszkodzonego pojazdu, a sprawca wyrządzonej szkody zostanie odnaleziony, wówczas może mieć poważne kłopoty.

Po pierwsze, za naprawę samochodu może zapłacić z własnej kieszeni, bowiem ubezpieczyciel, powołując się na zapisy umowy, może odmówić wypłaty odszkodowania ze względu na niedopełnienie warunków umowy. Znalezienie właściciela samochodu, który spowodował szkodę parkingowa doprowadzi sprawi, że ucieczka zostanie potraktowana jako wykroczenie lub przestępstwo. Grozi za to areszt, ograniczenie wolności lub grzywna.

Podsumowanie

 1. Ze sprawcą warto spisać oświadczenie o kolizji, nawet jeśli jest to niewielkie zarysowanie auta na parkingu.
 2. Jeśli sprawca uciekł lub nie chce przyznać się do winy, to wezwij na miejsce zdarzenia Policję.
 3. W przypadku, gdy pomimo zgłoszenia sprawy na Policji nie uda się ustalić tożsamości sprawcy, to musisz naprawić pojazd z własnych środków lub polisy AC (jeśli wykupiłeś to dobrowolne ubezpieczenie samochodu).
 4. Możesz także zawrzeć ugodę w sprawie kolizji, ale nie jest to zalecane.
 5. Mandat za zarysowanie auta na parkingu to min. 1000 zł.

Najczęściej zadawane pytania w sprawie szkody parkingowej

Co zrobić, gdy ktoś zarysuje samochód? 

Spisz ze sprawcą oświadczenie o kolizji drogowej. Następnie zgłoś szkodę parkingową u jego ubezpieczyciela, aby otrzymać odszkodowanie z polisy OC sprawcy. 

Czy porysowane auto trzeba zgłaszać na policję? 

Jeśli sprawca przyznał się do winy i masz z nim spisane oświadczenie o kolizji, to nie ma konieczności wzywać policję do porysowanego auta. Natomiast w razie, gdy tożsamości sprawcy nie udaje się ustalić albo sprawca nie chce przyznać się do winy, to koniecznie zgłoś zdarzenie policji. 

Jak udowodnić porysowanie auta?

Sprawdź czy w pobliżu jest monitoring, który mógłby zarejestrować moment zdarzenia. Jeśli tak, to poproś jego właściciela o udostępnienie nagrania.  

Czy zarysowanie auta na parkingu to kolizja?

Zarysowanie samochodu traktowane jest jak kolizja. Na konto kierowcy zaliczają się także szkody powstałe z winy pasażera, o czym warto pamiętać.

Co grozi za zarysowanie auta na parkingu i ucieczkę?

Jeśli sprawca uciekł z miejsca zdarzenia, ale ustalono właściciela pojazdu, wówczas jego właściciel zostanie pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji może odmówić wypłaty odszkodowania w ramach regresu ubezpieczeniowego, co będzie skutkowało koniecznością pokrycia likwidacji szkody z własnej kieszeni. Dodatkowo, w zależności od okoliczności zdarzenia, taka ucieczka traktowana jest jako wykroczenie lub przestępstwo. Grozi za to areszt, ograniczenie wolności lub grzywna.

Czy nieświadoma ucieczka z miejsca kolizji może być karana?

Tak. Ubezpieczyciel może zastosować regres ubezpieczeniowy za pokrycie szkód, policja przyznać mandat i 6 punktów karnych, a w niektórych przypadkach ucieczka zostanie potraktowana jako wykroczenie lub nawet przestępstwo.

Źródła:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14.09.2023 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego

Kodeks Cywilny

Agnieszka Książek

Agnieszka Książek

Redaktor

Na bieżąco śledzi oraz analizuje sytuację Frankowiczów w Polsce. Stara się poruszać te problemy oraz tematy, które najbardziej interesują osoby posiadające kredyt w helweckiej walucie. Prywatnie miłośniczka górskich wędrówek i dobrego amerykańskiego kina.

Poznajmy się

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
uszkodzona felga ile odszkodowania

19.06.2024

9 min

Uszkodzony rant felgi aluminiowej – odszkodowanie, dopłata

Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie za uszkodzoną felgę? Przeczytaj artykuł i rozwiej swoje wątpliwości....

Samochód

17.06.2024

10 min

Uszkodzenie szyby przez kamień odszkodowanie – ile za naprawę, możliwa dopłata

Dowiedz się, w jakich sytuacjach można otrzymać odszkodowanie po uszkodzeniu szyby przez kamień....

Samochód

ile dostanę odszkodowania za uszkodzony zderzak

14.06.2024

8 min

Uszkodzony zderzak odszkodowanie – ile z OC, bezpłatna wycena, możliwa dopłata

Ile może wynieść zaniżenie na uszkodzonym zderzaku? Odpowiedź Cię zaskoczy. Sprawdź i zgłoś się po dopłatę....

Samochód

empty_placeholder

Dopłata do odszkodowania szkody na pojeździe

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę kosztorysu

Bezpłatna analiza dokumentacji

Brak opłat wstępnych

Jesteśmy niezależnym ekspertem

Zaufaj nam i skorzystaj z doświadczenia

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line