/

Urazy
Uraz kręgosłupa szyjnego

Uraz kręgosłupa szyjnego

 • Uraz kręgosłupa szyjnego jest nazywany urazem biczowym

 • Ubezpieczyciele często bagatelizują takie szkody, ponieważ są one bardzo popularne

 • Kwota odszkodowania za ten uraz może być bardzo wysoka, jeśli zostawił trwały uszczerbek na zdrowiu

Jak dochodzi do urazu kręgosłupa szyjnego?

Z uwagi na możliwość poruszania się w dwóch płaszczyznach, kręgosłup szyjny jest narażony na szereg kontuzji. Wszelkie uszkodzenia dotyczą najczęściej kręgów szyjnych oraz mięśni. Najbardziej znanym i dość specyficznym urazem jest tzw. smagnięcie biczem. Dochodzi do niego podczas nagłego odchylenia głowy w tył, następnie powrotu do pierwotnej pozycji i odchylenia w przód. Z uwagi na model powstawania tego urazu, jest on najczęściej wynikiem wypadków komunikacyjnych. Dzieje się tak podczas najechania jednego pojazdu w tył drugiego. Osoby znajdujące się w pojeździe poprzedzającym, zazwyczaj nie spodziewają się uderzenia. Mięśnie szyi nie są przygotowane na nagłą zmianę położenia i w związku z tym dochodzi do urazu kręgosłupa szyjnego. Można zminimalizować ryzyko poniesienia takich kontuzji, poprzez właściwe ustawienie zagłówków w pojeździe. Najczęściej uszkodzeniu ulegają mięśnie i tkanki miękkie. To wiąże się ze sporym problemem dla poszkodowanego. Badania RTG nie będą w stanie wykazać uszkodzenia tkanek, a to sprowadza się bardzo często do odmowy wypłaty świadczeń od ubezpieczyciela.

Kiedy nie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

Proces leczenia w głównej mierze uzależniony jest od rozpiętości obrażeń. W typowych przypadkach, rekonwalescencja nie wymaga specjalnej opieki medycznej, a dolegliwości mijają w ciągu kilku tygodni. Są jednak objawy, przy których należy zwrócić się o pomoc do lekarza specjalisty. Należy zaliczyć do nich:

 • problemy ze wzrokiem i słuchem
 • drętwienie lub mrowienie okolic szyi
 • zawroty głowy
 • nudności

W skrajnych przypadkach, może dochodzić do zaburzeń świadomości lub porażenia mięśni. Bardzo ważne jest, aby lekarz wdrożył prawidłowe leczenie. Zdarza się, że poszkodowanemu zakłada się kołnierz usztywniający, co spowalnia proces rekonwalescencji. Największą rolę będzie jednak odgrywać rehabilitacja i zachowanie aktywności ruchowej. Większość przypadków nie wymaga ingerencji chirurgicznej. Stosuje się głównie środki przeciwbólowe oraz miękkie kołnierze ortopedyczne. Niestety, uraz kręgosłupa w odcinku szyjnym może być także bardzo poważny. W skrajnych przypadkach dochodzi do przemieszczenia lub nawet uszkodzenia rdzenia kręgowego, co może zakończyć się trwałym paraliżem.

Odszkodowanie za uraz

Poszkodowani, którzy doznali urazu kręgosłupa szyjnego, mają prawo do odszkodowania. Pokrzywdzeni w zdarzeniach komunikacyjnych, mogą ubiegać się o świadczenia bezpośrednio od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. W wyjątkowych sytuacjach, odpowiedzialność finansową za zdarzenie przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jeżeli do urazu doszło na skutek wypadku przy pracy, w pierwszej kolejności należy zwrócić się o pomoc do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli wypłacone przez niego środki nie będą w stanie zrekompensować poniesionych szkód – zarówno materialnych i osobowych – poszkodowany ma prawo ubiegać się o dodatkowe pieniądze bezpośrednio od swojego pracodawcy. Bardzo często firmy posiadają wykupione polisy OC, których ubezpieczyciele biorą odpowiedzialność za wypadki przy pracy.

Czym dokładnie będzie odszkodowanie w przypadku urazu kręgosłupa szyjnego? Przede wszystkim będzie to zwrot kosztów za leczenie. Pokrzywdzeni nie mają obowiązku leczyć się w placówkach państwowej służby zdrowia. Bardzo często placówki prywatne zapewniają szybszy powrót do zdrowia i lepszą jakość obsługi pacjenta. Z uwagi na to, zdecydowana większość poszkodowanych wybiera leczenie właśnie w takiej formie. Odszkodowanie powinno także pokryć wydatki na zakup leków i niezbędnego sprzętu ortopedycznego. Kolejną sprawą są dojazdy do placówek medycznych. Poszkodowany ma pełne prawo do ubiegania się o zwrot kosztów tych przejazdów. Odszkodowanie pokryje także koszty adaptacji mieszkania pod wymagania osoby niepełnosprawnej.

Wysokość wypłaconego odszkodowania zależeć będzie od przedstawionych dowodów na konkretne wydatki. Należy więc zadbać o jak najszerszą dokumentację przebiegu leczenia oraz rehabilitacji. Jako dowód należy przedstawić ubezpieczycielowi takie dokumenty jak:

 • rachunki za wszelkie usługi medyczne (konsultacje, zabiegi chirurgiczne) rachunki za dokonane przejazdy do placówek medycznych (w przypadku podróży samochodem prywatnym wystarczy lista wykonanych przejazdów z zawarciem daty, miejsca oraz przejechanego dystansu)
 • wypisy szpitalne
 • karty informacyjne, wyniki badań
 • skierowania na dalsze leczenie

Zadośćuczynienie – rekompensata za ból i cierpienie

Odszkodowanie swoją funkcją rekompensuje straty materialne, które powstały na skutek wypadku. Przyznawane jest po zakończonym procesie leczenia i opera się o rachunki, faktury lub inne dokumenty, potwierdzające wszystkie wydatki. Drugim, równie istotnym świadczeniem, które prawnie przysługuje poszkodowanemu jest zadośćuczynienie. Jego rolą jest natomiast wynagrodzenie strat niematerialnych, takich jak cierpienie na skutek urazu, ból, ograniczenie rozwoju osobistego lub zawodowego oraz wszelkie niedogodności dnia codziennego, które powstały na skutek wypadku.

Niestety, w przypadku zadośćuczynienia pojawia się zasadniczy problem, a mianowicie określenie wysokości tego świadczenia. Nie da się wycenić szkód osobowych, co w pełni możliwe jest dla szkód materialnych. Zbyt wysoka kwota sprawi, że ubezpieczyciel odmówi jej wypłaty. Zbyt niska z kolei nie wynagrodzi w pełni poniesionych strat. Poszkodowani mają tak naprawdę dwa wyjścia. Przede wszystkim mogą dochodzić tego świadczenia osobiście. W tym celu pomogą orzecznictwa sądowe w podobnych przypadkach. Sądy na przestrzeni wielu lat opracowały szereg kryteriów, którymi kierują się podczas określania wysokości zadośćuczynień. To jednak wymaga poświęcenia sporej ilości czasu. Niektóre orzecznictwa wymagają przeczytania nawet kilkudziesięciu stron. Do tego dochodzi jeszcze skrupulatne wypełnianie dokumentów, wniosków, opisu zdarzeń. Dlatego warto skorzystać z drugiego rozwiązania, a więc wsparcia kancelarii odszkodowawczej. Wystarczy przesłać zgromadzoną dokumentację, a przydzielony prawnik dokona jej analizy. Następnie wystąpi w imieniu poszkodowanego do ubezpieczyciela. Jeżeli to nie przyniesie rezultatów, o zakończeniu sprawy zadecydować będzie musiał sąd.

Renta uzupełniająca za doznany uraz

Oprócz rekompensaty za szkody materialne i osobowe, poszkodowanemu przysługuje renta uzupełniająca (wyrównawcza). Może być ona przyznana, jeżeli pokrzywdzony doznał długotrwałego lub stałego uszczerbku na zdrowiu. Głównym powodem do przyznania renty poszkodowanemu, jest brak możliwości kontynuowania pracy zarobkowej. Niekiedy obrażenia doznane w wypadku są na tyle poważne, że ograniczają lub też całkowicie uniemożliwiają podjęcie pracy. Poszkodowany ma wtedy prawo ubiegać się o przyznanie renty uzupełniającej. Jej wysokość powinna uwzględniać wynagrodzenie otrzymywane do czasu wypadku oraz możliwe do osiągnięcia, gdyby do wypadku nie doszło.

Sprawdź ile możesz otrzymać za uraz kręgosłupa szyjnego

Rodzaj urazu
Kwota
Uszkodzenia tkanek miękkich szyi z ograniczeniem jej ruchomości
1 500 – 75 000 zł
Ograniczenie ruchomości w odcinku szyjnym pow. 20 stopni
22 000 – 37 000 zł

Kiedy możesz starać się o odszkodowanie?

 • Posiadasz dokumentację medyczną.

 • Miałeś wypadek w pracy.

 • Miałeś wypadek w rolnictwie.

 • Miałeś wypadek komunikacyjny.

 • Doznałeś urazu wskutek błędu medycznego.

 • Od chwili wypadku nie minęły 3 lata.

 • Nadal się leczysz lub rehabilitujesz.

bg-process

Jak to działa?


Zgłaszasz swoją sprawę do Helpfind

Dzięki temu możemy się z Tobą skontaktować


Czekasz na kontakt z naszym doradcą

Skontaktujemy się z Tobą nie później niż w ciągu 48 h w dni robocze


Przeprowadzamy analizę Twoich dokumentów

Sprawdzamy, czy możemy Ci pomóc uzyskać odszkodowanie powypadkowe za uraz lub dopłacamy do Twojej szkody na pojeździe

Rozpoczynamy procedurę

W przypadku dopłaty pieniądze dostaniesz nawet w ciągu 48 h, odszkodowanie za szkody osobowe będziemy musieli uzyskać od ubezpieczyciela, co może potrwać

artykuły na naszym blogu

Wiedza o odzyskiwaniu odszkodowań

Najnowsza wiedza odszkodowawcza czeka na Ciebie. Znamy się na tym!

Czytaj więcej z tej kategorii
krus odszkodowania cennik

31.05.2023

9 min

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać....

Urazy

zadośćuczynienie z oc sprawcy

21.04.2023

13 min

Zadośćuczynienie z oc sprawcy wypadku – co to jest i jak je uzyskać?

Zadośćuczynienie z OC sprawcy możesz uzyskać, jeśli doznasz uszczerbku na zdrowiu fizycznym lub psychicznym. Pomagamy je uzyskać....

Urazy

firmy pomagające w uzyskaniu odszkodowania

03.04.2023

11 min

Firmy zajmujące się odszkodowaniami powypadkowymi - jak działają?

Firmy zajmujące się odszkodowaniami mogą Ci pomóc uzyskać odszkodowanie w możliwie najwyższej kwocie. Podpowiadamy, jak wybrać najlepszą....

Urazy

Zadośćuczynienie za doznany przez Ciebie uraz

Prześlij do nas swoje dokumenty i zaczekaj na darmową analizę swojej sprawy.

Bezpłatna analiza dokumentacji

Opieka eksperta

Sprawne i skuteczne dochodzenie roszczeń

Bogate doświadczenie naszych pracowników

Bezpłatna analiza 0 zł

Zgłoś sprawę on-line