Odszkodowanie za błędy medyczne

  1. Odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta
  2. Bez konieczności składania pozwu
  3. Pokrycie kosztów leczenia
  4. Nawet 300 000 złotych i więcej
  5. Profesjonalna pomoc

Sprawdź, jak wysokie odszkodowanie Ci się należy

błędy medyczne
Błędy medyczne to wszystkie te czynności lub zaniechania, które prowadzą do wystąpienia szkody u pacjenta. Mogą być one popełniane przez cały personel medyczny - głównie lekarzy i pielęgniarek, ale także położnych, ratowników czy techników wykonujących badania.

W tym przypadku szkoda jest rozumiana jako pogorszenie stanu zdrowia lub śmierć pacjenta. Warto tutaj zaznaczyć, że błędami są te decyzje, które nie są zgodne z wiedzą, zaleceniami i powszechną praktyką medyczną.

O odszkodowanie za błędy medyczne można starać się na każdym etapie leczenia - zarówno diagnoza, terapia i dalsze ewentualne procedury mogą skutkować błędami. Wypłacone odszkodowanie ma na celu zrekompensować straty - głównie materialne - związane z błędnym leczeniem.

Przysługuje również zadośćuczynienie, które przyznawane jest za ból i cierpienie związane z leczeniem i konsekwencjami nieprawidłowości podczas leczenia. O zadośćuczynienie może także starać się rodzina pacjenta, który zmarł w wyniku błędu.

Ostatnim świadczeniem przyznawanym za błędy medyczne są renty, które mają wyrównać poziom życia poszkodowanego, a także pokryć koszty związane z leczeniem.

Do najczęstszych błędów medycznych należą:

zakażenia bakteryjne i wirusowe, np.: WZW, gronkowcem złocistym, bakteriami E.coli
błędy w leczeniu
błędy podczas operacji
zaniechania w leczeniu lub diagnozie
błędy okołoporodowe
błędy jatrogenne - wywołane niewłaściwą komunikacją i informacją ze strony lekarza

Kto może starać się o rekompensatę za błędy medyczne

Każdy pacjent, którego leczenie nie przyniosło oczekiwanych skutków, bądź przyniosło skutki negatywne - może starać się o odszkodowanie. Jest ono przyznawane w przypadku, gdy poszkodowany poniósł dodatkowe koszta związane z leczeniem.
Kiedy starać się o odszkodowanie?
Leczenie było niezgodne ze standardami check icon
Doszło do rozstroju zdrowia check icon
Pacjent w wyniku nieprawidłowości poniósł śmierć check icon
Komisja wojewódzka lub sąd orzekły o wystąpieniu błędu check icon
Nie minęły 3 lata od wykrycia szkody i 10 od popełnienia błędu medycznego check icon
Nie minęło 20 lat od zdarzenia, które było przestępstwem check icon

Sprawdź bezpłatnie wysokość odszkodowania

Jak się starać o odszkodowanie

Staranie się o odszkodowanie może nie być proste. Niekiedy wiąże z wnioskami do kilku instytucji.

Zazwyczaj pacjenci zaczynają od Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania O Wydarzeniach Medycznych. To komisja powoływana przez wojewodę, do której może zgłosić się każdy pacjent. Jej zadaniem jest ustalenie, czy faktycznie doszło do błędu medycznego oraz kto jest za niego odpowiedzialny. Jeżeli błąd medyczny zostaje potwierdzony - wydawana jest decyzja, która ułatwia starania się o odszkodowanie.

O odszkodowanie można starać się u ubezpieczyciela szpitala - posiadanie takiej polisy jest obowiązkowe.

Wielu poszkodowanych składa od razu pozew do sądu. W przypadku sprawy cywilnej pozwanym może być zarówno szpital, jak i ubezpieczyciel. W przypadku sprawy karnej konieczne jest pozwanie osoby, która bezpośrednia popełniła błąd i należy wykazać jej winę.

Jak to działa?

Kontakt

Wypełniasz formularz

Telefon

Oddzwaniamy i informujemy

Weryfikacja

Sprawdzamy i analizujemy

Odszkodowanie

Więcej pieniędzy na leczenie

Nie wygrasz

Nie płacisz

Potrzebne dokumenty

Zwykle na samym początku drogi starania się o odszkodowanie należy złożyć wniosek do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania O Wydarzeniach Medycznych. Do niego należy dołączyć kolejne dokumenty.

W przypadku błędu medycznego potrzebne jest wiele dokumentów potwierdzających stan zdrowia poszkodowanego. Należy przedstawić Kartę Informacyjną otrzymaną przy wypisie ze szpitala, a także kopię historii choroby. Czasami konieczna jest także opinia lekarza biegłego.

Jeżeli chory ponosi dodatkowe koszta związane z leczeniem i rehabilitacją, konieczne jest przedstawienie imiennych faktur i rachunków.

Te same dokumenty należy przedstawić ubezpieczycielowi, a w niektórych przypadkach także w sądzie.

Rekompensata za krzywdy

Każdy poszkodowany przez lekarza ma prawo ubiegać się o należne odszkodowanie. Zdrowie jest niezwykle ważne, a konsekwencje niektórych błędów odczuwane są przez całe życie. Ważny jest tu nie tylko zwrot za poniesione wydatki, ale także sam fakt cierpienia fizycznego i psychicznego. Dlatego właśnie pacjentom oprócz odszkodowania i renty przysługuje także zadośćuczynienie.

Staranie się o odszkodowanie, zwłaszcza w przypadku, gdy poszkodowany ma problemy zdrowotne nie jest łatwe. Warto wtedy bardziej skomplikowane sprawy powierzyć specjalistom, którzy prawidłowo rozpoznają i przeprowadzą całe postępowanie. Tym samym poszkodowany może się skupić na leczeniu.

Historie naszych klientów

Sprawdź, jak wysokie odszkodowanie Ci się należy

czytaj więcej »
czytaj więcej »

Średnia ocena: 4.00