Dziedziczenie OFE

Zobacz, co możesz z nami uzyskać

  1. szybka wypłata zgromadzonych środków
  2. fachowa pomoc i wsparcie prawne
  3. bezpłatna analiza dokumentów
  4. mała ilość formalności
  5. szybki kontakt

Sprawdź wysokość odszkodowania

Dziedziczenie OFE
W roku 1999 na podstawie reformy emerytalnej zaczęły działać Otwarte Fundusze Emerytalne. Ich zadaniem było gromadzenie i inwestowanie środków pieniężnych, przeznaczonych na przyszłą emeryturę. Co miesiąc, część składki odprowadzanej z tytułu ubezpieczenia do ZUS-u trafiała na rachunek w OFE. Od roku 2011 zaczęły działać tzw. subkonta w ZUS, czyli specjalne konta, które posiadają osoby będące członkami OFE. Wysokość środków gromadzonych na rachunkach OFE i subkontach ZUS są uzależnione od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia i stażu pracy. Decyzja o przekazywaniu składek do ZUS lub OFE nie jest ostateczna. Wybór można zmienić w okresie tzw. “okienek transferowych”- co 4 lata od 2016 r. Subkonta są prowadzone również dla osób, które po 31.01.2014 nie zdecydowały się na zawarcie umowy z OFE.

Niewiele osób wie, że po śmierci bliskiej osoby, która była członkiem OFE, może ubiegać się o prawo do dziedziczenia jej środków. Ustawodawca nie nałożył na żaden z tych podmiotów obowiązku o informowaniu spadkobiercy o należnych mu pieniądzach. Oznacza to, że do momentu, dopóki najbliżsi zmarłego nie wystąpią o należne im środki, nie zostaną im one wypłacone.

Kto i kiedy może się starać o wypłatę?

Małżonek lub były małżonek członka funduszu emerytalnego/ subkonta ZUS check icon
Osoba uprawniona przez zmarłego członka funduszu/ subkonta ZUS check icon
Spadkobierca, w przypadku gdy nie zostaną wskazani uposażeni check icon
Członek najbliższej rodziny zmarłego członka funduszu/ subkonta ZUS: małżonek i dziecko. W przypadku ich braku rodzice i wnuki, jeśli śmierć bliskiego nastąpiła przed 17.02.2001 r. a zmarły nie wskazał osób uposażonych. check icon

Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie

Jak starać się o odszkodowanie?

Na kontach Otwartych Funduszy Emerytalnych znajduje się kilka miliardów złotych, po które mogą się zgłosić bliscy osób zmarłych. Jednak często nie zdają sobie oni sprawy, że takie pieniądze się im należą. Nie wiedzą jak, wygląda procedura i formalności oraz jakie warunki trzeba spełniać, by starać się o te środki. Długa droga i szereg niejasnych procedur powodują, że na samym początku rezygnują oni z dalszego ubiegania się o należne im pieniądze. W tym przypadku najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy kancelarii odszkodowawczej. Specjalizuje się ona w odzyskiwaniu pieniędzy z OFE po zmarłym członku rodziny.

Jak to działa?

Wypełniasz

bezpłatny formularz

Kontaktujemy

się z Tobą najszybciej jak to możliwe

Analizujemy

przesłane przez Ciebie dokumenty

Rozpoczynamy

proces odzyskiwania środków z OFE

Nie wygrasz

nie płacisz

Potrzebne dokumenty

Zgromadzone dokumenty powinny być oryginałami lub w formie uwierzytelnionych kserokopii. W zależności od stopnia pokrewieństwa, potrzebne będą dokumenty różnego rodzaju: odpis skróconego aktu zgonu, aktu małżeństwa, oświadczenie o stosunkach majątkowych, dowód osobisty lub paszport czy postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna osoby małoletniej. Często osoby bliskie nie mają pojęcia, czy ich najbliższy należał do jakiegoś funduszu i rezygnują ze starania się o należne środki. W takich przypadkach nieoceniona będzie pomoc kancelarii odszkodowawczej, która przeprowadzi przez ten proces.

Rekompensata szkód

Sam proces dziedziczenia OFE składa się z kilku etapów i może być długotrwały. Warto jednak przedłożyć stosowne dokumenty, powierzyć sprawę specjaliście i uzyskać stosowne środki. Trzeba pamiętać, że środki te będą pomniejszone o podatek dochodowy w wysokości 19%, a uzyskane środki nie podlegają pomniejszeniu o podatek od spadków i darowizn. Nawet niewielka kwota na rachunku OFE lub subkonta ZUS stanowiła kapitał, który odkładał zmarły. Pieniądze te były zabezpieczeniem jego przyszłości. Jeśli zatem ktoś ma do nich prawo, warto skorzystać z tego przywileju.

Historie naszych klientów

Sprawdź wysokość swojego odszkodowania

Średnia ocena: 4.46