Karta wypadku przy pracy

Dokumenty do pobrania

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne warunki pracy. Niestety to nie wystarczy, aby w 100% wyeliminować ryzyko powstania wypadku. Tylko w pierwszym półroczu 2017 roku, wypadkowi w pracy uległo ponad 39 tysięcy osób. Poszkodowani w takich zdarzeniach mogą dochodzić odszkodowania z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub z polisy OC pracodawcy. Aby stało się to możliwe, należy skompletować szereg niezbędnych dokumentów – w tym kartę wypadku przy pracy. Dowiedz się, jak wygląda procedura ubiegania się o świadczenia oraz jakie dokumenty będą w tym celu potrzebne.

Karta wypadku przy pracy | Pobierz bezpłatnie wzór dokumentu
Wybierz format dokumentu do pobrania

Wzór karty wypadku przy pracy

Co musisz wiedzieć o karcie wypadku?

Przede wszystkim należy wyjaśnić różnicę pomiędzy protokołem powypadkowym a kartą wypadku przy pracy. Protokół dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a więc pracowników przedsiębiorstwa. Karta natomiast sporządzana jest przed podmiot, na rzecz którego poszkodowany wykonywał pracę, ale bez nawiązanego stosunku pracy (np. na podstawie umowy zlecenie lub umowy agencyjnej). Dokument ten musi zostać sporządzony w trzech egzemplarzach i nie później niż w ciągu 14 dni od chwili zawiadomienia o wypadku. Jeden egzemplarz otrzymuje poszkodowany lub jego rodzina. Po zapoznaniu się z treścią dokumentu, mają oni prawo wnieść wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do zapisów w karcie. Drugi egzemplarz pozostaje u podmiotu, który ustalał okoliczności zdarzenia a trzeci przekazywany jest do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wypełnić kartę wypadku?

Wzór karty wypadku przy pracy jest określony przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, z dnia 19 grudnia 2002 r. Sporządzenie tego dokumentu nie powinno stanowić większego problemu. Pierwsze dwie sekcje to dane identyfikacyjne płatnika składek oraz poszkodowanego. Należy podać m.in. imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dokumentu tożsamości, numer PESEL oraz NIP. W sekcji danych poszkodowanego konieczne jest wpisanie tytułu ubezpieczenia społecznego. Następna część to szczegółowe informacje o przebiegu zdarzenia, a więc jego przyczyny, okoliczności czas i miejsce. Tutaj również swoje podstawowe dane osobowe wpisują świadkowie. Bardzo istotnym z punktu widzenia poszkodowanego będzie zapis o uznaniu zdarzenia, jako wypadku przy pracy. Trzeba też pamiętać o załącznikach, gdyż sama karta wypadku nie wystarczy aby móc ubiegać się o odszkodowanie z ZUS. Na pewno będzie wymagany wniosek o wypłatę świadczeń oraz zaświadczenie o stanie zdrowia, przygotowane przez lekarza.

Niestety osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenie, umowy o dzieło lub innej, która nie nawiązuje stosunku pracy z pracodawcą, mogą nie uzyskać spodziewanych świadczeń. Wszystko zależy od tego, jakie składki odprowadzał podmiot gospodarczy. Jeżeli było to wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne – poszkodowany nie może liczyć na wypłatę zasiłku chorobowego.

Karta wypadku a świadczenia z OC pracodawcy

Oprócz świadczeń przyznawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, poszkodowany może wnosić o wypłatę odszkodowania z OC pracodawcy. Będzie to jednak możliwe tylko wtedy, gdy świadczenia wypłacone przez ZUS nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody. Towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym pracodawca posiada polisę OC, może przyznać poszkodowanemu szereg różnych świadczeń. Będzie to na przykład zwrot kosztów za leczenie w prywatnych placówkach medycznych i zakup niezbędnych narzędzi rehabilitacyjnych. Oprócz jednorazowego odszkodowania, ubezpieczyciel może uznać stosowność przyznania renty lub zadośćuczynienia, za doznaną krzywdę i cierpienie. Pamiętaj, że wnioskując o wypłatę świadczeń, musisz przedstawić ubezpieczycielowi m.in. kartę wypadku przy pracy. W przypadku wątpliwości i problemów z uzyskaniem rekompensaty, warto zwrócić się o pomoc do kancelarii odszkodowawczej. Pomoc prawnika bardzo często przyczynia się do wypłaty większego odszkodowania.

Na co zwrócić uwagę wypełniając kartę?

  1. Dokładnie opisz miejsce zdarzenia oraz jego przyczyny
  2. Wyraźnie zaznacz, czy zdarzenia kwalifikuje się do wypadku przy pracy
  3. Kartę należy sporządzić w ciągu 14 dni od chwili zawiadomienia o zdarzeniu
  4. Pamiętaj o wpisaniu daty sporządzenia oraz przekazania karty

Potrzebujesz pomocy
przy wypełnieniu dokumentów?

Zadzwoń po bezpłatną poradę 616 350 050 lub wyślij do nas wiadomość

Średnia ocena: 3.30

Artykuły na blogu