/

Do pobrania
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu wzór

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu wzór

Dokument do pobrania

Pobierz wzór odwołania

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Decyzje wydawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często nie mogą sprostać oczekiwaniom poszkodowanych. Niestety w większości przypadków, ubezpieczyciele bezpodstawnie zaniżają wypłacane świadczenia. Dotyczy to zarówno odszkodowań za szkody materialne, jak i rekompensaty za straty moralne. Jeżeli jesteś pewny, że ubezpieczyciel nieprawidłowo określił Twój uszczerbek na zdrowiu i tym samym zaniżył wartość przysługujących Tobie świadczeń – powinieneś sporządzić odpowiednie pismo odwołujące. Nie wymaga to skomplikowanych wyjaśnień i przytaczania konkretnych przepisów. Dzięki badaniu komisji lekarskiej możesz uzyskać wyższe odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Jak napisać odwołanie w sprawie zaniżonego uszczerbku na zdrowiu?

Odwołanie nie musi opierać się na konkretnym wzorze. Muszą się w nim znaleźć dane towarzystwa ubezpieczeniowego oraz poszkodowanego. Nie może również zabraknąć numeru decyzji, której dotyczy sprawa. Najważniejszym elementem pisma jest uzasadnienie, które w tym przypadku będzie wnioskiem o ponowne przeprowadzenie badań przez komisję lekarską. Wystarczy poinformować, że ustalony przez ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu wydaje się zbyt niski i wnioskować o ponowne jego przeliczenie na komisji lekarskiej.

Towarzystwa ubezpieczeniowe niemal zawsze określają uszczerbek na podstawie dokumentacji medycznej, załączonej przez poszkodowanego. Bardzo często też wynik jest zaniżony, a kwota odszkodowania jest niewspółmierna doznanym krzywdom i poniesionym wydatkom. Dlatego warto jest odwołać się od decyzji wydanej przez towarzystwo ubezpieczeniowe i wnosić o przeprowadzenie badania na komisji lekarskiej. Jak wygląda przebieg takiego badania? Lekarz prowadzący dokładnie rozpatruje całą dokumentację medyczną poszkodowanego. Zadaje też szczegółowe pytania na temat przebiegu wypadku oraz jego skutków zdrowotnych. Bardzo ważne jest, aby jak najdokładniej przekazać wszelkie informacje, gdyż od nich zależeć będzie późniejsza kwota odszkodowania. Nie należy ukrywać faktów np. związanych z historią leczenia sprzed wypadku, gdyż może to wręcz zaszkodzić na rozprawie sądowej.

Jak oblicza się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Wszystko zależy od rodzaju polisy, z jakiej przysługuje świadczenie. W przypadku polis zawieranych dobrowolnie np. NNW, o maksymalnej kwocie odszkodowania decyduje zawarta wcześniej indywidualna umowa. Co do zasady im większa jest suma ubezpieczenia – czyli kwota przyznawana w przypadku śmierci ubezpieczonego – tym większa jest opłacana składka. Towarzystwa ubezpieczeniowe prowadzą najczęściej prostą kalkulację wysokości odszkodowania, a więc za 1% uszczerbku na zdrowiu, wypłacają 1% sumy ubezpieczenia. Jeżeli więc przykładowo poszkodowany zawarł polisę NNW na łączną sumę 20 tys. zł i doznał 5% uszczerbku na zdrowiu – otrzyma świadczenie w wysokości 1 tys. zł.

W przypadku polis OC kwestia odszkodowania a właściwie zadośćuczynienia wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim należy powiedzieć o sumie ubezpieczenia, a właściwie sumie gwarancyjnej. Jej wysokość ustala Komisja Europejska i wynosi obecnie 1,22 mln euro za szkodę materialną oraz za szkodę osobową na jednego poszkodowanego. Ustalona jest również maksymalna kwota za szkody osobowe na całe zdarzenie drogowe i wynosi 6,07 mln zł. Łatwo zauważyć, że kwoty te są dużo większe, w porównaniu do sum ubezpieczeniowych polis NNW. Warto zwrócić uwagę na funkcję odszkodowania w prawidłowym tego słowa znaczeniu. Jest to zwrot wszystkich kosztów poniesionych na skutek wypadku. Zrozumiałe jest, że im większa szkoda, tym większe koszty leczenia i rehabilitacji. Bardziej bezpośrednio z uszczerbkiem na zdrowiu związane jest zadośćuczynienie, a więc forma rekompensaty za negatywne doznania moralne, takie jak ból i cierpienie. O ile wysokość odszkodowania określana jest na podstawie m.in. rachunków czy faktur za konkretne usługi medyczne, tak zadośćuczynienie jest sprawą bardzo indywidualną.

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu

Rekompensata za doznane krzywdy niematerialne, może w niektórych przypadkach wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Kwoty zadośćuczynień bardzo często są wyższe, niż kwoty odszkodowań czyli zwrotu pieniędzy za poniesione wydatki. W ocenie wysokości zadośćuczynienia bierze się pod uwagę doznany ból oraz skutki, które za sobą niesie. Niemal w każdym przypadku, doznane obrażenia mają wpływ na rozwój osobisty czy zawodowy poszkodowanego oraz jakość życia codziennego. Są to główne kryteria, według których sądy opierają swoje wyliczenia.

Pojawia się jeden, zasadniczy problem. Jak oszacować konkretną kwotę za poniesiony uszczerbek na zdrowiu? W przypadku polis zawieranych dobrowolnych, jest to zapisane w umowie ubezpieczenia. Jak sytuacja ma się do polis OC? Z punktu widzenia ekonomicznego, jest ona bardzo korzystna dla poszkodowanego. Średnie stawki za jeden procent poniesionego uszczerbku na zdrowiu wynoszą od tysiąca do nawet 4 tysięcy złotych. Wszystko jednak zależy od konkretnej sprawy i właśnie kwestia określenia kwoty zadośćuczynienia jest dla poszkodowanych największym problemem. Zawyżona kwota sprawi, że ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy i konieczne będzie założenie sprawy sądowej. Zbyt niska z kolei nie zrekompensuje poniesionych strat moralnych. Z uwagi na to, warto rozważyć wsparcie kancelarii odszkodowawczej.

Kto pomoże napisać wzór odwołania do ubezpieczyciela?

W większości spraw, towarzystwa ubezpieczeniowe proponują zaniżone stawki odszkodowań oraz innych świadczeń. Część osób decyduje się przystać na propozycję ubezpieczyciela i przyjmuje ustaloną kwotę. Inni natomiast wolą odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń i dochodzić większego odszkodowania. Mogą występować osobiście i sporządzać pisma odwołujące w oparciu o powszechnie dostępną wiedzę lub skorzystać z pomocy prawnej. Drugie rozwiązanie jest o tyle korzystne, że kancelarie odszkodowawcze mają spore doświadczenie w tego rodzaju sprawach. Dzięki temu doskonale wiedzą o jakie świadczenia i w jakich kwotach należy się starać. Ponadto kancelarie zajmują się kompleksowo dochodzeniem odszkodowania. Kontaktują się z ubezpieczycielem, sporządzają odpowiednie wnioski i co najważniejsze, reprezentują pokrzywdzonych na rozprawach sądowych, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - najczęściej zadawane pytania (FAQ):

Ile mam czasu na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela?

Na przesłanie pisma reklamacyjnego masz 3 lata. Jeśli wypadek był skutkiem przestępstwa, a przeciwko kierowcy toczy się postępowanie sądowe, na złożenie pisma z odwołaniem jest aż 20 lat.

Na przesłanie pisma reklamacyjnego masz 3 lata. Jeśli wypadek był skutkiem przestępstwa, a przeciwko kierowcy toczy się postępowanie sądowe, na złożenie pisma z odwołaniem jest aż 20 lat.

Gdy kolizja lub wypadek miały miejsce 3 lata wcześniej.

Gdy przeciwko sprawcy zdarzenia toczy się sprawa w sądzie.

Gdy szkoda jest rozliczana kosztorysowo lub bezgotówkowo.

Gdy przyznana kwota nie wystarcza na naprawę.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela? Poradnik ze wzorem.

 • Wejdź na stronę naszego generatora https://doc.helpfind.pl/odwolanie-od-decyzji-ubezpieczyciela-wzor/generuj i uzupełnij formularz

 • Podaj datę decyzji ubezpieczyciela

 • Uzupełnij numer szkody komunikacyjnej

 • Określ wartość wyceny szkody komunikacyjnej

 • Podaj wartość zgodnie z wyceną niezależnego rzeczoznawcy/warsztatu naprawczego

 • Podaj datę wyceny niezależnego rzeczoznawcy/warsztatu naprawczego, jeżeli ją posiadasz

 • Uzupełnij datę zdarzenia oraz markę pojazdu

 • Wpisz jego rocznik

 • Podaj numer rejestracyjny swojego pojazdu

 • Wpisz numer swojego konta bankowego

 • Wybierz z listy towarzystwo ubezpieczeń

 • Podaj dane osobowe osoby poszkodowanej – imię oraz nazwisko

 • Podaj pełen adres poszkodowanego

 • Podaj numer telefonu poszkodowanego

 • W ostatnim kroku podaj swój adres e-mail, na który przesłany zostanie gotowy wzór dokumentu

Na co zwrócić uwagę wypełniając odwołanie?

 1. Wpisz swoje dane oraz ubezpieczyciela.

 2. Wnieś o dokonanie badania lekarskiego.

 3. Złóż podpis na dokumencie.

Kolejne kroki sporządzania dokumentu

 • Zapoznaj się z decyzją

 • Sprawdź i wyślij odwołanie

 • Czekaj na odszkodowanie