/

Do pobrania
Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wzór

Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wzór

Pobierz wzór dokumentu

Pobierz wzór wniosku o zadośćuczynienie

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania.

Wygeneruj i pobierz dokument

Termin odszkodowania jest niemal każdemu dobrze znany. Zwrot kosztów za naprawę uszkodzonego mienia oraz różne wydatki, które poszkodowany musiał ponieść. W przypadku kolizji samochodowych towarzystwa ubezpieczeniowe lub niekiedy sprawcy zdarzenia wypłacają pieniądze, niezbędne do naprawy auta. Co jednak w przypadku szkód niematerialnych, takich jak ból wynikający z odniesionych obrażeń? Co prawda ciężko będzie wycenić taki uraz, ale nie oznacza to, że pokrzywdzonemu nie należy się stosowna rekompensata. Jest ona nazwana zadośćuczynieniem i warto wiedzieć, jak powinno się ubiegać o ten rodzaj świadczenia. Przede wszystkim aby wnosić o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wzór pisma powinien być sporządzony bardzo skrupulatnie.

Jak wypełnić wzór wniosku o zadośćuczynienie?

Na samym początku trzeba wpisać dane osoby poszkodowanej, takie jak imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer telefonu. Poniżej trzeba podać nazwę towarzystwa ubezpieczeń, do którego skierowane jest pismo oraz adres siedziby. Następna sekcja to dane sprawcy zdarzenia. Oprócz tych podstawowych, należy wpisać również numer polisy. Kolejny krok to określenie wysokości zadośćuczynienia. Jeżeli oprócz niego, wnioskujesz o inne świadczenia np. odszkodowanie, powinieneś również wpisać jego kwotę.

Druga strona dokumentu to uzasadnienie, numer rachunku bankowego i spis załączników. Argumentując wysokość zadośćuczynienia, należy w miarę szczegółowo opisać poniesione szkody osobowe. O tym jakie kryteria powinieneś wziąć pod uwagę, przeczytasz z treści poniżej. Trzeba również wspomnieć o załącznikach. Warto do wniosku o wypłatę zadośćuczynienia dołączyć opinię psychologiczną lub psychiatryczną. Dokument ten powinien w pewnym stopniu potwierdzić doznane cierpienie i pozostałe szkody moralne.

Skorzystaj z bezpłatnej analizy i uzyskaj odszkodowanie

Jak określić kwotę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę?

Wbrew pozorom nie jest to łatwe z wielu powodów. Przede wszystkim ciężko przełożyć doznane cierpienie i straty moralne, na konkretną sumę pieniężną. Z uwagi na to, nie należy rozumieć odszkodowania i zadośćuczynienia jako świadczenia o tym samym wymiarze. Określenie kwoty zadośćuczynienia nie będzie zadaniem łatwym, jeżeli nigdy nie wcześniej nie miałeś z tym styczności. Zbyt wysoka będzie powodem do odrzucenia wniosku przez ubezpieczyciela. Zbyt niska z kolei nie wynagrodzi w pełni poniesionych przez Ciebie szkód osobowych. Najlepiej będzie wzorować się na dotychczasowych orzeczeniach sądowych, które dotyczyły zbliżonych spraw. Drugą sprawą będą argumenty, na których sądy opierają swoje postanowienia. Na podstawie kilkudziesięciu orzeczeń można wysunąć przydatne wnioski, które pomogą podczas ustalania wysokości świadczenia.

Powinno się kierować takimi czynnikami jak: wiek i płeć poszkodowanego, aktualnie wykonywany zawód, rozmiar poniesionego uszczerbku na zdrowiu i jego wpływ na codzienne funkcjonowanie, ograniczony rozwój osobisty, poczucie bezradności oraz ilość zabiegów medycznych. Powyższe czynniki składają się w głównej mierze na wysokość przyznawanego zadośćuczynienia. Oprócz tego należy odnosić się do wielu innych aspektów, które mają charakter ściśle indywidualny. Będzie to na przykład aktywność fizyczna poszkodowanego, w postaci regularnych wizyt na basenie.

Do kogo składać wzór wniosku o zadośćuczynienie?

Warto w tym miejscu przedstawić kilka sytuacji, ponieważ nie zawsze procedura odszkodowawcza będzie taka sama. Pierwszym przykładem są wypadki przy pracy. Poszkodowanym w takich sytuacjach przysługuje wypłata zadośćuczynienia od pracodawcy lub z polisy OC przedsiębiorstwa. Żeby to wykonać, muszą w pierwszej kolejności zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłaca on przede wszystkim jednorazowe odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu oraz specjalne renty. Dopiero po wyczerpaniu środków otrzymanych z ZUS, poszkodowany może ubiegać się o zadośćuczynienie od swojego pracodawcy.

Innym przykładem są wypadki komunikacyjne, a konkretnie sytuacje, w których sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia lub nie posiada ubezpieczenia OC. Wtedy wypłatą świadczeń zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Musisz jednak pamiętać o ważnej rzeczy. UFG w pierwszej kolejności wypłaca rekompensatę za szkody osobowe. Może jednak wypłacić odszkodowanie za zniszczony pojazd, ale tylko wtedy, gdy leczenie poszkodowanego trwało co najmniej 14 dni.

Najczęściej polisa OC nie chroni jej posiadacza, ale dzięki niej nie musi on płacić za szkody, które wyrządził. Nieco inaczej funkcjonuje to w przypadku gospodarstw rolnych. Każdy rolnik musi posiadać wykupioną polisę OC, która chroni zarówno osoby postronne, jak i samych pracowników gospodarstwa. Oznacza to, że nawet on sam, jak i pracownik może ubiegać się o wypłatę zadośćuczynienia po wypadku w rolnictwie.

Kto może pomóc w dochodzeniu zadośćuczynienia?

Zakłady ubezpieczeń bardzo rzadko zgadzają się na wypłatę świadczeń, w wysokościach ustalonych przez poszkodowanych. W takich sytuacjach są dwie drogi wyjścia. Działanie w pojedynkę i samodzielne sporządzanie dokumentów albo wsparcie prawnika. W pierwszym przypadku trzeba liczyć się z godzinami spędzonymi nad dokumentacją i wypełnianiem różnych pism do ubezpieczyciela. W drugim przypadku sprawa wygląda dużo korzystniej od strony pokrzywdzonego. Decydując się na pomoc kancelarii odszkodowawczej, wystarczy praktycznie przesłać zgromadzoną dokumentację na jej adres i czekać na wypłatę świadczeń. Warto też wspomnieć, że przy pomocy prawnika nierzadko udaje się uzyskać dużo większe kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Na co zwrócić uwagę wypełniając wzór wniosku o zadośćuczynienie?

  1. Podaj dane osoby poszkodowanej oraz ubezpieczyciela.

  2. Określ kwotę świadczenia o jaką wnosisz.

  3. Odpowiednio uzasadnij swoje roszczenia.

  4. Załącz stosowne opinie medyczne.

Kolejne kroki sporządzania odwołania

  • Wypełnij wzór wniosku

  • Sprawdź, czy nie ma błędów

  • Załącz odpowiednie pisma

  • Wyślij wniosek i czekaj na pieniadze