Pozew o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wzór

Dokumenty do pobrania

Poszkodowany w wypadku czy innym zdarzeniu, ma prawo wnosić o wypłatę odszkodowania. Powinno ono pokryć wszystkie wydatki związane z naprawą mienia, leczeniem, przejazdami do szpitala czy zakupem lekarstw. Ta forma wynagrodzenia dotyczy szkód materialnych, które można w większym lub mniejszym stopniu naprawić. Oprócz tego, poszkodowany może otrzymać zadośćuczynienie, czyli wynagrodzenie za doznane szkody osobowe, takie jak ból i cierpienie. Coraz więcej spraw ma swój finał w sądzie, z uwagi na niskie kwoty wypłacane przez ubezpieczycieli na drodze polubownej. Aby jednak móc ubiegać się o ten rodzaj świadczenia, należy sporządzić pozew do sądu o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Pozew o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wzór do pobrania
Wybierz format pisma do pobrania

Pozew o wypłatę zadośćuczynienia

Kliknij poniżej, aby wygenerować gotowy dokument do pobrania

Jak prawidłowo wypełnić pozew?

Wzór pozwu nie jest skomplikowany i wymaga podania bardzo podstawowych informacji. Na wstępie należy wpisać dane powoda oraz pozwanego, którym w większości przypadków będzie towarzystwo ubezpieczeniowe. Trzeba też uzupełnić adres siedziby sądu. Następnie przejść do wpisania kwoty oraz stosownego uzasadnienia. Tu warto zaznaczyć, że argumenty poszkodowanego powinny być możliwie jak najbardziej wyczerpujące. Bardzo często osoby nie wiedzą jakie informacje będą miały największe znaczenie dla sądu. Dlatego najlepiej powierzyć tę sprawę kancelarii odszkodowawczej. Niemal zawsze pomoc prawnika jest równoznaczna z wypłatą większych pieniędzy.

Czym dokładnie jest zadośćuczynienie za doznaną krzywdę?

Dla większości osób odszkodowanie kojarzy się z sumą pieniędzy. Poszkodowany otrzymuje rekompensatę za utracony dochód, zwrot kosztów leczenia i za wszystko co było skutkiem wypadku. Lista możliwych do uzyskania świadczeń jest bardzo długa i każde z nich spełnia inną funkcję kompensacyjną. Niemal wszystkie z nich dotyczą szkód materialnych, a więc takich, które można wycenić. Zadośćuczynienie jest zupełnie inną formą wynagrodzenia, ponieważ dotyczy szkód na osobie. W tym momencie należy to lepiej wyjaśnić.

Szkody niemajątkowe dotyczą wyłącznie uszkodzeń ciała. Odzwierciedlają one doznaną krzywdę, ból, cierpienie i wszelkie negatywne odczucia psychiczne. Obejmują także skutki długofalowe, które osoba poszkodowana będzie odczuwać przez długi czas. Największym problemem przy tym rodzaju rekompensaty, jest oszacowanie kwoty pieniężnej. W przypadku odszkodowania, jego wysokość można ustalić na podstawie rachunków czy faktur. Niestety, dla zadośćuczynienia nie będzie to miało zastosowania. Ciężko jest bowiem wycenić zdrowie i krzywdy moralne. Zarówno zakłady ubezpieczeń, jak i sądy podczas oceny sprawy, będą traktować każdy przypadek indywidualnie. W związku z tym treść uzasadnienia pozwu musi być oparta o konkretne doznania pokrzywdzonego.

Kiedy warto sporządzić pozew?

W pierwszej kolejności należy skierować wniosek o wypłatę odszkodowania do towarzystwa ubezpieczeniowego. Nawet jeśli masz świadomość, że w postępowaniu sądowym możesz otrzymać kilkukrotnie większą sumę. Bardzo ważne jest, aby poznać stanowisko ubezpieczyciela, który po rozpatrzeniu sprawy, może zażądać dostarczenia szerszej dokumentacji. Jeżeli ubezpieczyciel pomimo przedstawienia szczegółowej dokumentacji i uzasadnienia, odmawia wypłaty wnioskowanej kwoty – sporządź pozew o wypłatę zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Możesz to zrobić samodzielnie lub z pomocą kancelarii odszkodowawczej. Drugie rozwiązanie jest bardziej komfortowe z kilku powodów. Przede wszystkim to przydzielony prawnik zajmie się przygotowaniem kompletnej dokumentacji wraz z określeniem kwoty świadczenia. Trzeba mieć na uwadzę, że kancelarie prowadzą setki takich spraw rocznie i mają świadomość tego, jakie kwoty zadośćuczynienia będą adekwatne do danej sprawy. Ponadto za wyborem kancelarii odszkodowawczej będzie przemawiał fakt, że kwoty pozyskiwane z pomocą prawników są zazwyczaj dużo wyższe.

Na jakiej podstawie oszacować kwotę zadośćuczynienia?

Wbrew pozorom nie jest to proste zadanie. W tym przypadku prawo nie skupia się na określonych kryteriach, do których należałoby się stosować. Warto jednak opierać się o powszechnie dostępne orzeczenia sądowe. Należy zwrócić uwagę na powtarzające się czynniki, które w znaczącym stopniu uzasadniają stanowisko poszkodowanego lub jego pełnomocnika. A więc jakie kryteria trzeba koniecznie wziąć pod uwagę? Będzie to:

  • wpływ poniesionej szkody na dalszy rozwój osobisty pokrzywdzonego;
  • rozmiar doznanego uszczerbku na zdrowiu i jego wpływ na codzienne funkcjonowanie osoby poszkodowanej;
  • płeć oraz wiek;
  • długotrwałe cierpienie i konieczność uczęszczania na zabiegi rehabilitacyjne;
  • rodzaj wykonywanej pracy zarobkowej oraz wszelkie cechy indywidualne;
  • ogromny smutek po utracie osoby bliskiej, która zginęła w wyniku wypadku.

W tym miejscu należy rozwinąć wątek śmierci bliskiej osoby i dochodzenia wypłaty zadośćuczynienia z tego tytułu. Oczywiście będzie to zasadne, jeżeli do zgonu doszło wskutek nieszczęśliwego zdarzenia i znany jest podmiot, który wziął za to odpowiedzialność. Najbliższa rodzina może w tym przypadku wnosić o wypłatę konkretnej sumy, która ma w pewnym stopniu zrekompensować smutek i żal po utracie bliskiej osoby. W tym celu osoby uprawnione do otrzymania zadośćuczynienia, muszą udowodnić istnienie bliskich relacji ze zmarłym. Im bliższa więź rodzinna lub emocjonalna, tym większa kwota powinna zostać przyznana. Przy bardzo skomplikowanych sprawach, rodzina tragicznie zmarłej osoby może liczyć nawet na kilkaset tysięcy złotych.

Zadośćuczynienie, a rodzaj wypadku

Dochodzenie zarówno rekompensaty za straty materialne, jak i doznaną krzywdę, nie zawsze będzie związane tą samą procedurą. Pierwszym przypadkiem są wypadki komunikacyjne. Każdy pojazd powinien być ubezpieczony i posiadać polisę OC. Dzięki temu odpowiedzialność finansową za skutki wypadku, będzie ponosił ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Osoby poszkodowane po zakończonym procesie leczenia, mają prawo zgłosić się do zakładu ubezpieczeń o wypłatę odszkodowania oraz omawianego zadośćuczynienia. Nieco inaczej wygląda ten proces, jeżeli kierowca nie posiadał polisy ubezpieczeniowej lub oddalił się z miejsca zdarzenia. W pierwszym przypadku to sprawca będzie musiał zapłacić za wyrządzone szkody. Tu warto zaznaczyć, że przy odszkodowaniach rzędu kilkudziesięciu lub nawet kilkuset tysięcy złotych, będzie to dla niego ogromne obciążenie finansowe. Drugą sytuacją jest oddalenie się sprawcy wypadku z miejsca zdarzenia. Wtedy osoby poszkodowane mogą liczyć na wypłatę wszystkich środków przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Sam sprawca natomiast będzie musiał liczyć się z przykrymi konsekwencjami, jeżeli dojdzie do jego identyfikacji.

Zadośćuczynienie przysługuje również osobom pokrzywdzonym przy wypadkach w pracy. Procedura dochodzenia świadczeń jest w tej sytuacji dwuetapowa. W pierwszej kolejności poszkodowany powinien zwrócić się o wypłatę środków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli otrzymane środki z ZUS nie pokryją wszystkich poniesionych szkód materialnych i osobowych, osoba pokrzywdzona może starać się o wypłatę dodatkowych środków od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela. Dotyczy to m.in. zadośćuczynienia. Mówiąc o pracy, nie można zapomnieć o wypadkach w rolnictwie. Każdy właściciel gospodarstwa rolnego jest zobowiązany do wykupienia polisy OC. Zarówno osoba wykonująca pracę na rzecz gospodarstwa, jak i obca, która została poszkodowana w wyniku prowadzonej działalności rolniczej, może wnosić o rekompensatę za doznaną krzywdę.

O przyznanie zadośćuczynienia mogą wnosić osoby pokrzywdzone w wielu innych sytuacjach. Będzie to np. poślizgnięcie na nieodśnieżonym chodniku, błąd medyczny lub pogryzienie przez psa. W każdej sytuacji warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej. Niestety kwoty odszkodowań i zadośćuczynień proponowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe, prawie w każdym przypadku są mocno zaniżone. Niewiedza poszkodowanych pozwala ubezpieczycielom sporo zaoszczędzić. Bardzo często z pomocą kancelarii odszkodowawczych udaje się pozyskać dużo większe kwoty już na drodze polubownej. Pewne sprawy wymagają jednak złożenia pozwu i dochodzenia wypłaty środków w procesie sądowym.

Na co zwrócić uwagę wypełniając pozew?

  1. Wpisz adres sądu, do którego składasz pozew
  2. Podaj dane powoda oraz pozwanego
  3. Wpisz wnioskowaną kwotę za doznaną krzywdę
  4. Odpowiednio uzasadnij swoje roszczenia

Potrzebujesz pomocy
przy wypełnieniu dokumentów?

Zadzwoń po bezpłatną poradę 616 350 050 lub wyślij do nas wiadomość

Średnia ocena: 4.40

Artykuły na blogu