Wypadki w pracy

Wypadki w pracy

Sprawdź bezpłatnie wysokość Twojego odszkodowania

czytaj więcej »
  1. Minimum formalności
  2. Najwyższe kwoty świadczeń
  3. Brak opłat wstępnych
  4. Nawet 20 lat na zgłoszenie

Sprawdź wysokość odszkodowania

Wypadki w pracy

Wypadek w pracy

Poniosłeś uszczerbek na zdrowiu na skutek wypadku przy pracy? Nawet jeżeli dostałeś pieniądze z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadal może przysługiwać Ci dodatkowe odszkodowanie i zadośćuczynienie od pracodawcy. Skontaktuj się z nami i dowiedz się, w czym możemy Ci pomóc.

pon.  -  pt. 8:00 - 18:00

W pierwszej kolejności trzeba wiedzieć, kiedy można zaliczyć incydent do wypadku przy pracy. Przede wszystkim musi to być zdarzenie nagłe i wywołane czynnikiem zewnętrznym. Poszkodowany w chwili jego wystąpienia, powinien wykonywać obowiązki służbowe, wynikające z umowy o pracę lub zlecone przez przełożonego. Następnym kryterium jest miejsce wystąpienia zdarzenia. Do wypadku przy pracy może dojść np. w momencie spożywania posiłku lub korzystania z pomieszczeń socjalnych. Ważne jest, aby pokrzywdzony wykonywał wtedy czynności związane z pracą, nawet te pośrednie.

Zaraz po wypadku, osoby będące jego świadkami mają obowiązek udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym oraz niezwłocznego poinformowania o tym fakcie przełożonego. Należy również odpowiednio zabezpieczyć miejsce wypadku poprzez np. wyłączenie maszyn, które mogą powodować dalsze zagrożenie. Przydatne będzie wykonanie fotografii z miejsca zdarzenia. W następnej kolejności zostaje powołany zespół powypadkowy, który dokona szczegółowej analizy okoliczności wypadku. Do obowiązków zespołu należy również przesłuchanie świadków zdarzenia, ustalenie przyczyn oraz skutków wypadku i sporządzenie protokołu powypadkowego. Dokument ten jest konieczny, aby bezproblemowo uzyskać odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kto może starać się o odszkodowanie?

Wypadki przy pracy
Osoba, która doznała obrażeń na skutek wypadku, spowodowanego nie ze swojej winy.
Poszkodowany, który utracił zdolność do kontynuowania pracy, ma prawo do uzyskania renty
Pokrzywdzony otrzymuje świadczenia od ZUS i ubezpieczyciela zakładu pracy

Świadczenia z ZUS i polisy OC pracodawcy

Główną instytucją odpowiedzialną za wypłatę świadczeń po wypadkach w pracy, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do niego w pierwszej kolejności należy kierować wszelkie roszczenia, co w większości przypadków robi w imieniu poszkodowanego jego zakład pracy. Dokumenty, które muszą zostać przekazane to przede wszystkim odpowiedni wniosek o wypłatę odszkodowania, protokół powypadkowy oraz zaświadczenie o zdrowiu, wydane przez lekarza. Jeżeli osoba pokrzywdzona doznała poważnego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia jej kontynuowanie pracy zarobkowej, ma ona prawo ubiegać się o przyznanie renty.

Drugim źródłem wynagrodzenia za szkody osobowe i materialne jest odpowiedzialność cywilna pracodawcy. Jeżeli wypadek w pracy spowodowany był zaniedbaniem z jego strony, poszkodowany ma prawo domagać się stosownego wynagrodzenia za wszelkie straty jakich doznał na skutek wypadku. Z uwagi na to, że dochodzenie tych roszczeń oparte jest o zapisy kodeksu cywilnego, konieczne będzie udowodnienie winy, leżącej po stronie zakładu pracy czy pracodawcy. Coraz częściej przedsiębiorstwa decydują się na zakup polis ubezpieczeniowych, które zwalniają firmy z odpowiedzialności finansowej za wypadki w pracy. W takich sytuacjach pokrzywdzeni muszą zwracać się bezpośrednio do towarzystwa ubezpieczeniowego. Oprócz zwrotu kosztów za poniesione wydatki związane z leczeniem, pokrzywdzeni mogą dochodzić zadośćuczynienia. Jest to forma rekompensaty za doznane krzywdy niematerialne, takie jak cierpienie, ograniczenie rozwoju osobistego czy zawodowego oraz wszelkie negatywne odczucia, będące skutkami wypadku.

Kiedy należy się odszkodowanie?

Gdy incydent został zgłoszony pracodawcy

check icon

Gdy od wypadku nie minęły 3 lata

check icon

Gdy nie minęło 20 lat od wypadku, który był skutkiem przestępstwa

check icon

Gdy ucierpiało zdrowie pracownika

check icon

Gdy doszło do śmierci poszkodowanego

check icon

Gdy sytuacja materialna poszkodowanego się pogarsza

check icon

Sprawdź bezpłatnie, czy należy Ci się odszkodowanie

Pomoc kancelarii odszkodowawczej

Dochodzenie odszkodowania na drodze cywilnej jest bardzo często kłopotliwe dla osób poszkodowanych w wypadkach. Niezależnie od tego, czy pieniądze zobowiązany jest wypłacić pracodawca czy też towarzystwo ubezpieczeniowe, bardzo rzadko propozycja ze strony pokrzywdzonych spotyka się z natychmiastową akceptacją. Część spraw udaje się rozwiązać na drodze polubownej, ale o rozstrzygnięciu większości z nich musi zadecydować sąd. W czym może pomóc kancelaria odszkodowawcza? Przede wszystkim zdejmuje z pokrzywdzonego konieczność przygotowania wszelkiej dokumentacji i analizowania przepisów w kodeksie cywilnym. Ponadto kancelaria działa w imieniu klienta, reprezentując go na rozprawach sądowych. W większości przypadków, poszkodowany nie musi nawet wychodzić z domu, a kwota wygranych świadczeń zostaje przekazana na jego rachunek bankowy.

Średnia ocena: 4.00

Jak to działa?

Wypełniasz

formularz na naszej stronie

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Kontakt

z naszym konsultantem w ciągu 48 h

Weryfikacja

przesłanych przez Ciebie dokumentów

Wypłata

należnej kwoty

Nie wygrasz

nie płacisz

Historie naszych klientów

Artykuły na blogu

Świadczenie wspierające – czy będzie... Helpfind - Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające – czy będzie lepsze od pielęgnacyjnego?

Świadczenie wspierające ma być wprowadzone w 2024 roku. Omawiamy projekt ustawy, a nasz ekspert udziela komentarza w tej sprawie.

KRUS odszkodowania za złamania –... Helpfind - KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

KRUS odszkodowania za złamania – czy OC rolnika daje więcej?

Odszkodowania za złamania z KRUS są wypłacane rolnikom, domownikom gospodarstwa i pomocnikom. Pokazujemy, jakie kwoty możesz uzyskać.

Co robić, gdy sąsiad uszkodzi... Helpfind - Co robić, gdy sąsiad uszkodzi nam ogrodzenie?

Co robić, gdy sąsiad uszkodzi nam ogrodzenie?

Ogrodzenie między posesjami jest częstym powodem kłótni sąsiedzkich, przez co zdarza się, że zostaje ono uszkodzone. Jak uzyskać odszkodowanie?

Korzyści, które dostajesz

bez zobowiązań

BEZ ZOBOWIĄZAŃ

Skorzystanie z bezpłatnej analizy do niczego Cię nie zobowiązuje. Nasza współpraca z Klientem musi opierać się na zaufaniu i poszanowaniu decyzji - takie mamy zasady.

bezpłatna weryfikacja

BEZPŁATNA WERYFIKACJA

Na żadnym etapie nie wymagamy opłat. Chcemy, aby każdy nasz Klient ponosił jak najmniejsze koszty. Kontakt z nami jest darmowy, tak samo jak wypełnienie formularza, a następnie jego analiza.

polityka

POLITYKA "ZERO SPAMU"

Nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo swoje i swoich danych. Nie przekazujemy ich bez Twojej zgody. Twoje dane potrzebne nam są tylko do kontaktu. Nie rozsyłamy spamu, ani innych niepożądanych wiadomości.

bezpieczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO

Jesteśmy niezależnym ekspertem. Dzięki temu działamy zawsze na korzyść poszkodowanego. Zaufaj nam i skorzystaj z naszego doświadczenia oraz kompleksowej wiedzy.

Tylko jeden krok dzieli Cię od odszkodowania Sprawdź